Vi söker en svenskspråkig miljöpedagog!

Vi söker en svenskspråkig miljöpedagog!

Ungdomscentra Villa Elba söker en kreativ miljöpedagog.

Är du en kreativ, driven och utåtriktad pedagog? Drivs du av att skapa och genomföra utbildningar med högkvalitativt innehåll?

Vår Naturskola har stor expertis av utomhuspedagogiska program och har en lång erfarenhet av samarbete med skolorna och daghemmen i regionen. Upplevelsebaserat inlärande, äventyrspedagogik, miljöfostran samt socialpedagogik är våra starka områden.

Vårt mål är att öka barnens och ungdomarnas naturkänsla inom kommunen, vilket är en förutsättning för ett framtida värnande om naturen både lokalt och globalt. Naturskolan jobbar med upplevelsebaserad pedagogik som i sin tur bidrar till ökad förståelse för abstrakta naturvetenskapliga fenomen och ekologiska sammanhang som tex. olika kretslopp, klimatförändringar, hållbar utveckling och biologisk mångfald.

Som Miljöpedagog i vår Naturskola kommer du att skapa och genomföra utbildningar som inspirerar barn, ungdomar och vuxna i hållbar konsumtion och andra miljöfrågor. Som målgrupp för dig har vi de svenskspråkiga barn och ungdomar inom dagvård, grundskola och andra stadiet i Karleby.

Är du social, nyfiken och intresserad av att hjälpa människor till bättre beteenden och kunskap genom utbildning och lärande? Är du miljömedveten och bryr dig om vår planet?

Naturskoledagarna och -programmet omfattar i första hand enskilda naturskoledagar för att kunna nå så många grupper som möjligt. Verksamheten kan vid behov omfatta fadderklasser och faddergrupper som har ett antal naturskoledagar för samma grupp under ett läsår. Verksamheten är i första hand ambulerande, så att miljöpedagogen kommer till skolan och naturskoledagen hålls i daghemmets/skolans egna lärmiljö.

Naturskoledagarna och -programmen utvecklas under projektets gång i samråd med daghem och skolor. Speciellt vill vi ta i beaktande barnens och ungdomarnas egna åsikter. Barnens och ungdomarnas delaktighet i processen är viktig.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad inom pedagogik med inriktning mot naturvetenskap och/eller med relevant utbildning/erfarenhet.

Du är kunnig och engagerad i miljö- och hållbarhetsfrågor och har ett starkt intresse och fallenhet för att skapa innehåll på ett pedagogiskt och träffsäkert sätt.

Utmärkta kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav. Goda kunskaper i finska och engelska i tal och skrift räknas som merit.

För arbetet nödvändiga datakunskaper och körkort är en självklarhet.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet vid valet till detta uppdrag. Som person är du social, engagerad och har en positiv attityd till din omgivning. Du är bekväm med att vara Villa Elbas representant och tycker om att möta människor i olika sammanhang.

Du har ett starkt eget driv och har förmåga att planera och styra ditt eget arbete.

Anställningen är 1.6.2020 – 31.5.2021 med sex månaders prövotid. Anställnigen är projektbaserad med finansiering från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnesfond. Vi kommer förstås att ansöka årligen på nytt.

Sista ansökningsdag: 14 april 2020.

 

Skicka din ansökan med CV till  heli.lehto@kokkola.fi

Vi föjer AVAINTA –kollektivavtalet, men du kan också lämna ett löneanspråk.

Urval och intervjuer kommer att ske 20-22.4.2020 och beslutet fattas 27.4.2020.

För information: Heli Lehto, utvecklingschef, heli.lehto@kokkola.fi, tel.044-5146 414.

 

Mera om Ungdomscentra Villa Elba och Svenskspråkig naturskoleverksamhet i Karleby

Ungdomscentra Villa Elba är ett av nio nationella ungdomscentrum som stöds och övervakas av Undervisnings- och kulturministeriet. Verksamheten styrs av Ungdomslagen (72/2006) och statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (9.2.2006). Ungdomscentren skall till sin karaktär vara allmännyttiga och deras eventuella överskott skall användas för utveckling av centren och dess tjänster. Centren betjänar främst det nationella ungdomsarbetet, lägerskolverksamhet, naturskoleverksamhet och producerar tjänster för dessa verksamhetsformer.

Vid Villa Elba har vi haft fokus på utomhuspedagogik samt internationellt ungdomsarbete. Naturskolan vid Villa Elba är en av Finlands äldsta naturskolor och vi ansvarar för naturskoleverksamheten i Nykarleby, Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Kronoby och Karleby. Vi arbetar med barn och ungdomar året om. Årligen statistikförs ca 20 000 användningsdagar.

Naturskolan har stor expertis av utomhuspedagogiska program och har en lång erfarenhet av samarbete med skolorna i regionen. Upplevelsebaserat inlärande, äventyrspedagogik, miljöfostran samt socialpedagogik är våra starka områden. Fadderklassverksamheten innebär att en skolklass (eller en daghemsgrupp) har flera naturskoledagar kontinuerligt under ett läsår. Vi arbetar med utepedagogiska metoder kring olika teman och klasserna och daghemsgrupperna stöds att arbeta vidare på egen hand mellan naturskoledagarna.

Karleby stad har sedan naturskolan startade köpt tjänster i form av naturskoledagar för ett visst antal skolklasser från åk 3-5 i Karleby stads grundskolor. Sedan länge har avtalet omfattat 11 skolklasser per läsår. De här skolklasserna, som väljs på basen av ansökningar, har åtta naturskoledagar under ett läsår. Andelen svenskspråkiga klasser utgår från andelen svenskspråkiga invånare i Karleby. I praktiken betyder det att naturskolan väljer två svenskspråkiga skolklasser varje läsår och cirka 40 barn tar del av verksamheten tillsammans med sina lärare. Antalet ansökningar från svenskspråkiga skolor är mångfalt större.

Sedan 2006 har vi haft en ambulerande naturskoleverksamhet i området Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby med finansiering från Svenska Kulturfonden.

Med en ny financiering från Stiftelsen Briat Maria Renlunds minnesfond har vi nu helt nya möjligheter att utbilda svenskspråkiga barn och ungdomar samt deras lärare i miljöfrågor i Karleby.

Denna financiering kommer väldigt lägligt med tanke på hur stort, uppvaknande intresse det i dagsläget finns för utomhuspedagogiken. Allt fler lärare och pedagoger inom småbarnsfostran har fått upp ögonen för utomhuspedagogik som metod. Forskning visar på hur utomhuspedagogik är speciellt bra för barn med koncentrationsproblem, hur uteverksamhet stöder barnens sociala och emotionella utveckling och hur upplevelsebaserat inlärande kompletterar mer traditionell undervisning i klassrumssituationer på ett utmärkt sätt. Dessutom finns entydiga forskningsresultat på hur en naturomgivning har positiv inverkan på hälsan. Med tanke på fostran för hållbar utveckling är det av största vikt att stöda barnen att få en naturkänsla, redan i tidig ålder. Se t.ex. Mårtensson m.fl. (2011) för en översikt över positiva effekter av uteverksamhet.