Siirry sisältöön

VARAUSEHDOT Vanha Villa ja Elban Helmi 2023

VARAAMINEN

Tilan varauksen alkamis- ja päättymisaika on ilmoitettu tilausvahvistuksessa. Asiakkaan tekemä varaus on sekä Villa Elbaa että asiakasta sitova, Elban vahvistettua varauksen. Villa Elba antaa kirjallisen vahvistuksen sähköpostilla, jossa on maininta sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista.

Vuokratun tilan tulee olla tyhjä varausajan päättyessä.

PERUUTUSEHDOT

Ravintola-, sauna, juhlatila ja vapaa-ajanpalveluiden varausten peruuntuessa tilaaja sitoutuu ilmoittamaan peruutuksesta Villa Elballe vähintään 14 vrk ennen tilaisuuden alkua. Ehto koskee myös tilattuja vapaa-ajan- ja seikkailutuotteita. Mikäli peruutus tapahtuu em. ehtoja myöhemmin, Villa Elba on oikeutettu veloittamaan peruutuksesta aiheutuneet kustannukset.

TILOJEN AVAUS

Avain on noudettavissa vuokrauspäivänä asiakkaalle erikseen toimitettavien ohjeiden mukaisesti ja palautus tapahtuu jättämällä avain Elban kanssa sovittuun paikkaan. Omien ruokien/juomien ja muun rekvisiitan tuominen tilaan, ja vieminen pois tiloista tulee tapahtua yhdessä sovitun vuokraajan puitteissa.

TILOISTA POISTUTTAESSA

Valaisimet, kynttilät ja sähkölaitteet tulee sammuttaa, ikkunat sulkea ja kaikki ovet tulee ehdottomasti lukita poistuttaessa. Loppusiivous sisältyy hintaan. Varaaja on vastuussa tilojen yleisestä siisteydestä varauksen päätyttyä. Edellytetään, että huonekalut ja muut varusteet ovat paikoillaan ja ehjinä, ja mahdolliset eritteet poistettu. Tilojen tulee olla siistissä kunnossa vuokrauksen jälkeen (roskat roska- ja kierrätysastioissa, astiat astianpesukoneessa tai kerättyinä keittiön tasolle, käytetyt pyyhkeet ja istuinaluset pyykkikoreissa). Ethän laita pulloja ja roskia samaan säkkiin, olemme ympäristöystävällinen yritys ja lajittelemme kaikki jätteet, jätteiden sekoittaminen hankaloittaa työtä huomattavasti. Pantilliset juomapullot ja tölkit tulee lajitella omiin säkkeihinsä.

ATERIAVARAUSTEN MUUTOKSET

Tilaaja sitoutuu ilmoittamaan lopullisen osanottajamäärän ja vahvistuksen tarjoilusta vähintään 7 vrk ennen tilaisuuden alkua, johon sallimme +-10 % poikkeaman 4 vrk ennen tilaisuutta. Käytämme laskutusperusteena 4 vrk ennen tilaisuutta vahvistettua henkilömäärää. Jos lopullisen osanottajamäärän muuttumisesta ilmoitetaan alle 4 vrk ennen tai ei ole ilmoitettu ollenkaan, on palvelun tuottajalla oikeus veloittaa tarjouksen mukaisen henkilömäärän ja hinnan mukaan. Mikäli toteutunut asiakasmäärä on suurempi kuin vahvistettu määrä, laskutetaan tilaajalta toteutunut määrä.

VAHINGONTEKO JA LISÄSIIVOUS

Varaaja vastaa vuokra-aikana Villa Elballe, kiinteistölle ja/tai kolmannelle osapuolelle tai näiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista (myös välillisesti syntyneistä vahingoista), sekä niiden korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista täysimääräisesti. Mikäli vuokrauksen jälkeen ilmenee lisäsiivoustarvetta, laskuttaa Villa Elba asiakkaalta 90€ siivousmaksun, sekä eritelisä 100€/erite. Kiinteistölle ja irtaimistolle aiheutuneet vahingot laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Lukitsematta jätetystä ovesta perimme 50€. Aiheettomasta palohälytyksestä aiheutuvista kustannuksista vastaa aiheuttaja/varaaja.

LÖYTÖTAVARAT

Varausajan päätyttyä tilat tulee tyhjentää kaikista mukana tuoduista tavaroista. Tiloihin mahdollisesti jääneitä arvotavaroita voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta sales.elba@villaelba.fi. Löytötavaroita ei kuljeteta Varaajalle, vaan Varaaja noutaa ne erikseen sovitulla tavalla. Löytötavaroita säilytetään 2 viikkoa, jonka jälkeen lahjoitamme ne hyväntekeväisyyteen.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Vuokraajalla tai tämän valtuuttamalla edustajalla on oikeus tarpeen vaatiessa keskeyttää tilaisuus tiloissa, mikäli tilaisuuden katsotaan aiheuttavan häiriötä ulkopuolisille tai sallittu henkilömäärä ylittyy. Varaaja on velvollinen maksamaan vartijakäynnistä koituneet kustannukset, mikäli siihen tulee tarvetta. Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkotiloissa erikseen osoitetuissa paikoissa. Tiloihin saa tuoda omia juomia ja ruokia.

REKLAMAATIOT

Mahdolliset tiloihin liittyvät puutteet ja muut huomautukset on ilmoitettava Villa Elbaan välittömästi. Reklamaatiot on esitettävä Villa Elbaan vuokrausta seuraavana arkipäivänä sähköpostitse.

VUOKRAAJAN OIKEUS PERUUTUKSEEN

Villa Elballa on oikeus peruuttaa tai muuttaa varausta sellaisten olosuhteiden vuoksi, joihin Elba ei voi vaikuttaa (force majeure esim. lakko, työsulku, tulipalo, sota, pandemia tms.). Niistä aiheutuvia vahinkoja/kustannuksia ei korvata. Villa Elba voi myös milloin hyvänsä lopettaa tai peruuttaa tilaisuuden, mikäli se häiritsee muuta toimintaa tai vaarantaa Villa Elban maineen tai turvallisuuden.

ERIKOISJÄRJESTELYT

Mikäli tilaisuuteen tarvitaan erityislupia, ohjelmaa, orkesteria, erikoiskoristelua tai poikkeuksellisia teknisiä laitteita, tilaaja sitoutuu vastaamaan näistä aiheutuvista kustannuksista, ellei toisin sovita.