Move to content

UNGDOMSCENTRENS SOMMARLÄGER BÖRJAR –INSTRUKTIONER FÖR DELTAGARE

UNGDOMSCENTRENS SOMMARLÄGER BÖRJAR –INSTRUKTIONER FÖR DELTAGARE

Sommarlägren och annan verksamhet på ungdomscentren i Finland startar igen stegvis från och med 1.6. Alla ungdomscentren följen gemensamma interna säkerhetsinstruktioner och utöver detta så har även de enskilda centren tillägginstruktioner som baserar sig på regeringens och myndigheternas instruktioner. Målsättningen med instruktionerna är att säkerställa kundernas och personalens säkerhet under koronaepidemin. Gör dig förtrogen med centrens instruktioner. Trygga möter vi den nya vardagen.

Effektiverad hygien

Under koronatiden effektiverar vi hygienen och följer THLs instruktioner. Gemensamma utrymmen städas oftare och ytorna decinfieras. Luftvägsinfektioner bekämpas bäst genom god hand- och hosthygien.

Utrymmen

P.g.a. undantagsförhållanden kommer de olika kundgrupperna att hållas skilda från varandra. Personalen och kunderna använder olika matställen och socialutrymmen. Det rekommenderas att även håller man sig till den egna gruppen. Det är förbjudet att samlas i större grupper än 50 personer.

 Övernattining

Övernattningen ordnas mera rymligt. Varje enskild grupp använder endast sina egna övernattningsutrymmen med tillhörande allmänna utrymmen. Alltid när man avlägsnar sig från rummet och när man kommer tillbaka ska man tvätta händerna enligt THL:s instruktioner. Ungdomscentrets gemensamma utrymmen städas mera effektivt.

Matservering

Vi tar hand om rengöringen både under beredningen av måltiderna, distribueringen av den och under själva måltiden. Grupperna äter skilt från varandra. Personal med tillräcklig skyddsutrustning delar ut matportionerna. Efter mellanstädning, decinfiering och ny dukning är det tryggt för följande grupp att äta. Händerna tvättas alltid innan man kommer in i matsalen. Det finns även möjlighet att desinficera händerna innan man börjar äta.

Aktiviteterna

Utrymmen städas mera effektivt och det finns en grupp per aktivitetsplats åt gången. Även utomhus rekommenderas det att man håller säkerhetsavstånden (1–2 m) och använder handskar.

Personal

Personalen efterföljer de effektiverade hygieninstruktionerna och använder tillbehöriga skyddstillbehör för att trygga både kundernas och personalens säkerhet. Vi känner ett stort ansvar för våra kunder och vår personal och deras hälsa och välmående. Vi hälsar på varandra med vackra ord, leenden och nickar. Vi föredrar att använda telefon för att hålla kontakten.

Vid insjuknande

Vid insjuknanden följer vi ungdomscentrumens gemensamma säkerhetsinstruktioner som baserar sig på myndigheternas instruktioner. Korona orsakar luftvägsinfektioner och symptomen kan vara bland annat hosta, halsont, feber, tungt att andas, muskelvärk, magsjuka och huvudvärk. De som har symptom som antyder insjuknande ska inte komma till ungdomscentren. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19