Move to content

Social förstärkning

Ett av de viktigaste syftena med ungdomscentrans verksamhet är social förståelse för ungdomar, med betoning på att stödja ungdomars sociala färdigheter, självkänsla och egenvärde samt integration. Villa Elba erbjuder också en mängd olika verktyg för att stödja social delaktighet för ungdomar.

Vi tränar ungdomar till att social förstärkning, träningen är avsedd för dem som behöver särskilt stöd. Träningen är avgiftsfri för uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstäder med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet. Kontakta Villa Elba i frågor kring Nuotta-träningen.

 

För mer information:

Tfn. 06 8313 400 / Sarianne Lokasaari eller Markku Hukari.