Move to content

Vid Villa Elba är äventyrspedagogik en av tyngdpunkterna för programmen. Äventyrspedagogik innebär att deltagarna upplever något som är spännande och lite utmanande, ofta ute i naturen, som gör att de utvecklas och får upplevelser av att lyckas. En viktig del är även att ta ansvar för sig själv och att jobba i grupp. I våra äventyrsprogram fäster vi speciellt stor vikt vid fysisk och psykisk säkerhet.

Läs mer om äventyrspedagogik i Finland (på finska eller engelska): Seikkailukasvatus | Suomen nuorisokeskukset (snk.fi)

Vi koordinerar Regionala nätverket för äventyrspedagogiska i Västra och Inre Finland. Är du äventyrspedagog inom det området? Välkommen med i vårt nätverk! Vi ordnar träffar ett par gånger om året då vi utbyter idéer och erfarenheter.

Kom med i vår Facebook-grupp: Länsi- ja Keski-Suomen Alueellinen Seikkailukasvatusverkosto | Groups | Facebook

Kontaktperson för Regionala nätverket för äventyrspedagogiska i Västra och Inre Finland:

Markku Hukari

markku.hukari@villaelba.fi

tfn. 0500 928 097