Move to content

Naturskolan söker fadderklasser för året 2020-2021!

Naturskolan söker fadderklasser för året 2020-2021!

NATURSKOLANS FADDERKLASSVERKSAMHET

Naturskolan väljer varje höst 11 nya fadderklasser från Karleby stads skolor. Klasserna är från årskurserna 3-5.

Fadderklasserna har en skoldag (ca. kl. 9-13) vid naturskolan en gång i månaden från september till maj.

 

Målsättningarna med naturskoleverksamheten är att erbjuda positiva upplevelser i naturen för barn och ungdomar, väcka intresse för naturen och stöda utvecklingen av ett ansvarsfullt förhållande till miljön och andra människor.

I naturskolan är inlärningen upplevelsebaserad, med grund i egna upplevelser och observationer, därför tillbringar vi naturskoledagarna till största delen utomhus.

 

ATT ANSÖKA OM ATT BLI FADDERKLASS

Fadderklasser väljs på basen av ansökningar. De lärare som aldrig tidigare eller för länge sedan varit fadderklasslärare prioriteras.

Ansökningar skickas till naturskolan före fredagen 21.8 kl. 15. Ansöka kan man via webropol-blankett. Vi meddelar om valet av fadderklasser till skolorna måndagen 24.8.

 

 

 

https://webropol.com/s/kummiluokat2020   <—– (webropol-blankett)