Move to content

BOKNINGSVILLKOR möten

Detaljerad tillställning

Vi ber om följande uppgifter två (2) veckor före tillställningen:

  • tidtabell för ankomst och måltider samt andra uppgifter som berör dagens förlopp
  • behövlig mötesteknik och föreläsarnas specialönskemål
  • namnlista på allvariga allergier (senast när deltagarantalet bekräftas)
  • på tillfället närvarande kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter
  • faktureringsadress och eventuell hänvisning som bör finnas på fakturan

 

Ändring av måltidsbeställning

Beställaren förbinder sig att meddela om slutligt personantal samt bekräfta serveringen senast 7 dygn före tillställningen. Vi godkänner + – 10% avvikelse 4 dygn före tillställningen. Som faktureringsgrund använder vi personantalet som bekräftats 4 dygn före tillställningen. Om det slutliga personantalet meddelas under 4 dygn före tillställningen eller inte meddelas alls, har tjänstens leverantör rätt att debitera enligt personantal och pris som meddelats vid beställningen. Om slutliga deltagarantalet är större än bekräftat antal, grundar sig faktureringen på det verkliga deltagarantalet.

 

Avbokningsvillkor

Avbokning före 7 dagar före mötet, ingen debitering.

Avbokning 7 – 4 dagar före mötet, debitering 50 % av möteskostnaderna.

Avbokning under 4 dagar före mötet, debitering 100 % av möteskostnaderna.