Move to content

Ungdomscentra Villa Elba inleder med understöd från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland koordinering av det klassiska ungdomsarbetet i området Mellersta Österbotten och svenskspråkiga Österbotten.

Ritva Saarikettu och Sari Juvani  kommer tillsammans att utveckla arbetet och servicen inom ungdomsarbetet. Inledningsvis är det viktigt att vi samlar in uppgifter om det aktuella läget när det gäller ungdomsarbetet.

Nedan en beskrivning av de uppgifter som planerats för koordinatorn.

Koordinatorn träffar regelbundet kommunernas ungdomsarbetare i grupp och enskilt och stöder deras arbete med att utveckla, utvärdera, planera och genomföra ungdomsverksamheten.

 Eftersom Villa Elba är en regional aktör är det naturligt att den ansvarar för koordineringen

Den regionala koordineringen stärker ungdomsarbetets roll i regionen och ansvarar för att det finns ett regionalt, planmässigt fungerande samarbetsnätverk som samlas regelbundet och som effektivt kan svara på behoven bland regionens ungdomar.

 

Målsättning

Syftet med den regionala koordineringen av ungdomsarbetet i Mellersta Österbotten och SV. Österbotten är att stärka nätverken och samarbetet inom ungdomsarbetet i kommunerna och utöka samarbetet med nationella kompetenscentrum inom ungdomssektorn samt utveckla professionalismen inom ungdomsarbetet.

Målet är att:

– utveckla och koordinera nätverken inom ungdomsarbetet i Mellersta och SV. Österbotten

– identifiera aktuella utvecklingsbehov inom kommunernas ungdomsarbete och genom samarbete bidra till att svara på behoven

– höja ungdomsarbetets profil

– främja kontakten mellan regionförvaltningsverket och ungdomsarbetet i landskapet.

Ett svenskspråkigt tillfälle ordnas i Vasa 4.3.2020.