Move to content

BOKNINGSVILLKOR för boende

BOKNING OCH BEKRÄFTELSE
Bokning som gjorts av kunden är bindande både för Villa Elba och kunden när Villa Elba har bekräftat bokningen. Villa Elba skickar en skriftlig bekräftelse med e-post, där överenskomna tjänster nämns samt priser och avbokningsvillkor.

KUNDENS ANKOMST- OCH AVGÅNGSTID
Om inte annat har nämnts, är rummet/stugan till kundens förfogande från ankomstdagen klockan 14 till avgångsdagen senast klockan 12. Kunden väntas logera enligt god kutym och överlåta stugan/rummet i prydligt skick. Om utrymmet fordrar extra städning efter kundens vistelse, debiterar Villa Elba för extra städkostnader minst 80 €. Priset för login inkluderar inte måltider.

VISTELSE I INHYST RUM/STUGA

Utrymmet är i kundens bruk från ankomstdagen klockan 14.00 till avgångsdagen klockan 12. Villa Elbas simstrand är fritt till kundens förfogande (observera att simstranden är obevakad). Bastun kan bokas skilt. Kunden tar med sig sängkläder och handduk, eller hyr dessa skilt från Villa Elba. I sängarna bör alltid användas sängkläder, även om kunden sover i sovsäck. Vi fakturerar tvättkostnader för sängkläder och bäddmadrasser för sängar som inte bäddats med sängkläder.

ERSÄTTNING AV SKADOR

Kunden är skyldig att ersätta skador som hen har åsamkat det hyrda rummet/stugan, lösegendomen eller på området. Om kunden åsamkar allvarlig störning, fara eller inte följer givna instruktioner i det hyrda utrymmet eller området, kan avtalet om inhyrning omedelbart upplösas och kunden har inte rätt att erhålla återbetalning. För kostnader om orsakande av oberättigad brandalarm ansvarar orsakaren/beställaren. För borttappad nyckel faktureras 50 € efteråt.

RESENÄRBLANKETT

Kunden är skyldig att fullständigt och tydligt fylla i resenärblanketten som fås från receptionen. Varje resenär fyller i en egen blankett, ifall inte gruppen är så stor att receptionen ger en skild gemensam resenärblankett där varje boende fyller i sina egna uppgifter tydligt och fullständigt. Gemensam resenärblankett tas ibruk t.ex. när stora grupper anländer till lägerplatsen.

ANNAT

Tobaksrökning är tillåtet endast vid en angiven plats på området. I stuga nummer 6 är det tillåtet att ha husdjur för en tilläggsavgift på 20 €.

AVBOKNING OCH UTEBLIVEN ANKOMST
Avtalet om bokningen binder bägge parterna. Om endera av avtalsparterna bryter avtalet, är denne skyldig att betala ersättning till den andra parten. Ersättning för oanvänd rum/stuga räknas enligt följande praxis gällande enskilda kunder:

  1. a) ersättningsskyldighet finns inte om avbokningen har skett senast klockan 15.30 dagen innan överenskommen inbokningsdag.
  2. b) ifall avbokningen sker efter förenämnda tid, betalar kunden priset för 1 dygn.
    c) ifall kunden inte anländer utan att inte har avbokat beställningen, betalar kunden priset för 1 dygn.

För grupp- och lägerbokningar gäller egna avbokningsvillkor.

BETALNINGSVILLKOR

Login betalas kontant eller med kreditkort om inte annat överenskommits vid bokningen.