Move to content

BOKNINGSVILLKOR 2021 lägerskolor, läger och övriga grupper 2021

 

BOKNINGSVILLKOR LÄGERSKOLOR, LÄGER OCH GRUPPBOKNINGAR

UTLÄMNING AV NYCKLAR

Nycklarna utlämnas till kunden i receptionen i samband med inskrivning, eller enligt överenskommelse.
Kunden återlämnar nycklarna till receptionen vid avgång, eller enligt överenskommelse. För borttappad
nyckel debiteras 50 €, efteråt.

INKVARTERINGSLISTA

Kunden är skyldig att vid receptionen fylla i en inkvarteringslista fullständigt och tydligt.

VISTELSE I HYRT RUM

Det hyrda rummet är kunden till förfogande på ankomstdagen från klockan 14.00 till avgångsdagen klockan
12. Kunden väntas logera enligt god kytum och överlämna rummet i prydligt skick. Ifall utrymmet fordrar
specialstädning efter kundens vistelse, debiteras minst 80 € extra städkostnader av kunden. Villa Elbas
simstrand är i fritt bruk (observera, att stranden inte har övervakning). Bastun kan hyras skilt. Kunden kan
vid önskan ta med sängkläder och handduk, eller hyr dessa från Villa Elba. Man bör alltid använda
sängkläder i sängarna, även om man sover i sovsäck. Vid övernattning i sängar utan sängkläder, debiterar vi
tvättkostnader för täcke, dynor och bäddmadrass.

HÄLSOINFOBLANKETTER OCH SPECIALDIETER

Eventuella matallergier och specialdieter bör meddelas till Elba minst sju (7) dagar före ankomst. Vi ber på
grund av trygghetsskäl att ifyllna hälsoinfoblanketter skickas per post. Vi behandlar datan som
datasäkerhetsdokumentation. http://www.villaelba.fi/villa_elba/fi_FI/tietoturvadokumentaatio/

ERSÄTTNING AV SKADOR

Kunden är skyldig att ersätta skador som hen har åsamkat till hyrt utrymme, lösegendom eller området.
I fall kunden åsamkar allvarliga störtillfällen, fara eller inte bryr sig om att följa givna instruktioner i hyrt
rum eller på området, kan hyresavtalet upphävas med omedelbar verkan och kunden har inte rätt att
återfå betald hyra. För kostnader för obefogad brandalarm ansvarar orsakaren/beställaren.

VILLA ELBAS RÄTTIGHET ATT UPPHÄVA BOKNINGEN

Villa Elba har rätt vid händelse av ett överlägset förhinder avboka bokningen utan kundens samtycke.
Kunden har i så fall rätt att få hyran i sin helhet återbetalad. Villa Elba är inte ersättningsskyldig för
eventuella övriga härrörade kostnader.

BETALNING
Villa Elba debiterar överenskomna tjänster efter lägerskolan.

AVBOKNINGSVILLKOR
Avbokning 49-21 dagar före Lägerskolan – debitering 50% av bokade tjänsters pris
Avbokning 20-14 dagar före lägerskolan – debitering 75 % av bokade tjänsters pris
Avbokning 13-0 dagar före lägerskolan – debitering 100 % av bokade tjänster pris

VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN TILL PRISFÖRÄNDRINGAR