Move to content

Bli internationell på hemmaplan

Med att bli internationell på hemmaplan menas att skaffa sig erfarenhet och bekanta sig med främmande kulturer i hemlandet. Med hjälp av projektet strävar man till att öka på ungdomars rörlighet och till att de blir mera internationella. Avsikten är också att öka samverkan mellan lokala och internationella ungdomar och ge dem nytt innehåll och nya synvinklar. Projektet har tre huvudmålsättningar:

  1. Bilda ett Bli internationell på hemmaplan-nätverk
  2. Utveckla mångkulturell klubbverksamhet
  3. ESC- koordinering på landsbygden

Bli internationell på hemmaplan är ett projekt ämnat för att utveckla regional, lokal och internationell ungdomsverksamhet på landsbygden i Södra och Mellersta Österbotten samt Österbotten. Finansiering fås från Österbottens och Mellersta Finlands Regionförvaltningsverk. Bidraget år 2017 var 10 000€, år 2018, 20 000€ och år 2019, 25,000€. Som projektarbetare fungerar Ritva Saarikettu ritva.saarikettu@villaelba.fi