Move to content

Karleby naturskola söker nya fadderklasser för läsåret 2022-2023

Karleby naturskola söker nya fadderklasser för läsåret 2022-2023

Villa Elbas naturskola söker nya fadderklasser för läsåret 2022-2023.

Klassföreståndarna i skolklasserna 3-5 i Karleby  kan göra en ansökning.

11 fadderklasser väljes till ett år i sänder. Fadderklasserna kommer till Elba en gång i månaden från september till maj till en naturskoldag.

Ansökningar bör göras t.o.m. 26.8. klockan 15.00. Vi meddelar om resultatet till alla skolor senast måndag 29.8. Verksamheten börjar vecka 36 i september.

Karleby stads skolbyrå och miljöbyrå betalar kostnaderna för ledningen av fadderklassernas naturskoledagar. De klasser som väljs står själva för arrangemangen och kostnaderna för transporten mellan skolan och Villa Elba. För en klass från de längre bort belägna kommundelarna ordnas transport med buss.

Ytterligare information om fadderklassverksamheten från länken:

Naturskolan söker fadderklasser 2022-2023

Ansökningsblankett:

https://zef.fi/s/g4mit055/