Move to content

Gruppdynamik, samarbete och äventyr

Våra gäster möter äventyrslust i luften och gemensamma utmaningar! Vi fäster stor vikt vid psykisk och fysisk säkerhet i programmen.

Gruppdynamik

 • Längd: 1-2 h
 • Vi gör olika lagom svåra problemlösnings- och samar¬betsuppgifter. Vi väljer uppgifterna efter gruppens be¬hov och målsättningar. Svårighetsgraden varierar från lätta och roliga uppgifter till svåra och roliga uppgifter.

Emil Ekorres äventyr

 • Längd: 1,5-2 h
 • Ibland dyker en ganska lat och lite blyg ekorre upp på Villa Elbas gårdsplaneområde. Vi gör olika roliga problemlösnings- och samarbetsuppgifter. Till sist träffar vi Emil…

Dödarekorrens äventyr

 • Längd: 1,5-2,5 h
 • En stor ekorre som kallar sig själv till Dödarekorren har länge orsakat problem för Villa Elba. Gruppen får en gemensam utmaning och försöker lösa olika, lagom svåra problemlösnings- och samarbetsuppgifter inom Villa Elbas gårdsplaneområde. Till sist väntar den mest utmanande uppgiften: att ge guldkottarna som grup¬pen samlat ihop till Dödarekorren inom utsatt tid… För åk 6 och äldre.

Fyräventyr

 • Längd: 2,5-3h
 • Vi gör en utfärd längs naturstigen genom Rummelö fågelskyddsområde till den gamla fyren på Harrbåda udd (ca 4 km sammanlagt). Längs vägen gör vi olika samarbetsuppgifter som passar gruppen. Fyren är låst sedan länge.. men någonstans bredvid fyren lär det finnas en skattkista. Man kan ta med egen matsäck eller beställa en god matsäck från Elbas kök.

Escape Room

 • Längd: 1,5h
 • Gruppen har begränsad tid att lösa olika gåtor, upp¬gifter och mysterier som finns i stugor på Villa Elbas gårdsplaneområde. Åldersgräns 12 år.

Stadsäventyr: Tjärstaden

 • Längd: 2-3h
 • Det var spännande tider i Karleby i början av 1800-ta¬let. Segelfartygen seglade allt längre ut på världens hav. På stadens gator kunde man höra svenska, finska, ryska och engelska och där rörde sig allt från borgare till tjärproducenter från landsbygden och ryska office¬rare. I det här historiska stadsäventyret handlar vi med tjära på tjärtorget i Karleby och europeiska hamnar, vi skickar meddelanden med en optisk telegraf och lär med konkreta uppgifter känna livet i Karleby på 1800-talet.

Stadsäventyr: Tjärstaden

 • Längd: 5-6h
 • Upplev Tjärstaden som ett heldagsäventyr! I äventyret ingår mat i centrum samt transport med motorbåt till Villa Elba. Be om offert!

Stadsäventyr: Den stora tävlingen

 • Längd: 1-3 h
 • Små grupper tävlar mellan olika stationer med upp¬gifter. Samtidigt lär vi känna Karleby och dess historia. Gruppens vuxna följer med smågrupperna.

 

För mer information:

Naturskolan tlf. 050 366 1833, luontokoulu(at)kokkola.fi