Move to content

Fortbildningar för pedagoger

Vi har lång erfarenhet av att ordna olika fortbildningstillfällen för pedagoger. Arbetar du som pedagog och du vill ha nya idéer, inspiration och praktiska tips inom miljöpedagogik, utomhuspedagogik och äventyrspedagogik? Ta kontakt med oss!

Vi kan hålla skräddarsydda fortbildningar här vid Villa Elba eller på andra platser, året om. Ta kontakt och fråga mer!

Man kan också ta kontakt med oss ifall man letar praktikplats eller ämne för slutarbete.

 

För mer information:

Naturskolan tlf. 050 366 1833, luontokoulu(at)kokkola.fi