Move to content

Festgala för ungdomsarbete i januari 2023 

Festgala för ungdomsarbete i januari 2023 

Synliggör ungdomsarbete! – Villa Elba ordnar festgala för ungdomsarbete i januari 2023

Mellersta-Österbottens och Österbottens Festgala för ungdomsarbete i ungdomscentra Villa Elba 20.1.2023.

Erkännande för kommunens ungdomsarbete i Mellersta-Österbotten och Österbotten utdelas för första gången 20.1.2023 under festgala för ungdomsarbete i Ungdomscentra Villa Elba.

Erkännande delas ut för verksamhet, projekt, evenemang eller motsvarande aktion inom regionala ungdomsarbetets distrikt. Pristagaren kan vara volontär, ungdomsgrupp, verkstad, projekt eller annan verksamhet.

 

Klädkod: Mörk kostym/ Aftonklänning eller festlig klädsel 

 

Inbjudan är öppen för alla, registrera dig i denna länk! 

https://survey.zef.fi/y6o8the8/index.html

 

 

KATEGORIERNA

Erkännande kan föreslås i följande sex kategorier:

1 Öppet ungdomsarbete / kollektivt ungdomsarbete

 • Ungdomsgårdar eller andra lokaler öppna för unga
 • ”Öppna ungdomskvällar” i ungdomslokaler
 • Öppen smågrupps- eller klubbverksamhet
 • Digitalt ungdomsarbete / ungdomsarbete på webben
 • Ungdomsinformations- och rådgivningsarbete
 • Utbildningar och informationsmöten för ungdomar
 • Internationellt ungdomsarbete
 • Lägerverksamhet
 • Annat

2 Inriktat ungdomsarbete och specialungdomsarbete

 • Uppsökande ungdomsarbete
 • Gatuarbete eller ungdomsarbete på gatan
 • Ohjaamo-tjänster
 • Smågruppsverksamhet
 • Individuell handledning
 • Annat

3 Ungdomsarbete i skolorna

 • Ungdomsarbete i grundskolorna
 • Ungdomsarbete i övergångsskedet mellan grundskolan och andra stadiet
 • Ungdomsarbetare i läroanstalter på andra stadiet
 • Annat

4 Delaktighetsverksamhet och samhälleligt ungdomsarbete

 • Stödtjänster för ungdomsorganisationer
 • Nuorten vapaiden toimintaryhmien tukipalvelut
 • Ungdomsfullmäktiges verksamhet
 • Annat

5 Årets ungdomsarbetare

6 Annan verksamhet (som inte tillhör de ovannämnda kategorier)

 

Erkännanden som delas ut på Mellersta-Österbottens och Österbottens regionala festagala är synliga erkännanden som delas ut för utmärkande arbete på den regionala ungdomsarbetets område. Vi vill belöna och lyfta fram regionalt påverkande och inspirerande verksamhet och projekt med erkännanden och en festgala. Kandidaterna har på exceptionellt sätt utvecklat ungdomsarbetet mer uppseendeväckande och med eget engagemang utvecklat ungdomsarbetet på individuellt, regionalt och samhälleligt sätt. Erkännandet är en bekännelse på gjort arbete och ska stöda en vidsynt utveckling av ungdomsarbete också i framtiden.

Med erkännandet synliggör vi regionalt ungdomsarbete. Mottagaren av erkännandet kan vara volontär, ungdomsgrupp, verkstad, projekt eller annan verksamhet.