Move to content

Enskilda naturskoledagar

Ni kan beställa också enskilda naturskoledagar. Tema kan vara t.ex. samarbete, näringskedjor och ekologi, spår i snön, pimpelfiske och fiskundersökning. Det är också möjligt att ha naturskoledagen i er egen skolas närmiljö!

En naturskoledag är ca kl. 9-13.

 

För mer information

Naturskolan tlf. 050 366 1833, luontokoulu@villaelba.fi