Move to content

Bokningsvillkor bröllop, fester och övriga tillställningar i huvudbyggnaden

Så att er tillställning skall förlöpa på bästa möjliga sätt, var vänlig och observera följande villkor:

BOKNINGEN

Bokningen träder ikraft när Villa Elba skriftligt/elektroniskt bekräftat den åt kunden och kunden inte har reklamerat inom 14 dagar från att bekräftningen har skickats. Beställningen är ikraft enligt bekräftad bokning och deltagarantal. Festens slutliga gästantal, som debiteras, bör kunden meddela om senast 14 dygn före festen. Om gästantalet överskrider meddelat antal, debiteras enligt slutliga gästantalet.

ARRANGEMANG OCH UTRYMMEN

Festutrymmet bokas för kunden enligt överenskommelse. För dekorering av festutrymmet reserveras 3 timmar föregående kväll.

UTSKÄNKNING

Villa Elba följer alkohollagstiftningen. Lagstiftningen berör våra utskänkningsområden; Elba-salen, huvudbyggnadens entréaula, Café Elba samt huvudbyggnadens terass. I förenämnda utrymmen är det inte tillåtet att avnjuta egna medtagna alkoholdrycker. Det är inte heller tillåtet att föra bort från Elbas restaurang köpta alkoholdrycker utanför förenämnda utrymmen. När kunden köper alkoholdrycker från restaurangen, bör hen kunna bevisa sin ålder om personalen kräver det.

HYGIENREGLER

Villa Elba följer de hygienkrav som utsatts av Livsmedelsbyrån. Utomstående har inte rätt att vistas i Villa Elbas köksutrymmen, kunden har inte heller rätt att förbereda eller tillreda mat i våra utrymmen. Mat som blivit över från fester ges inte med åt kunden. Bröllopsmenyn som offererats dukas en gång. Mat som förs till festplatsen utifrån tillåtes inte förvaras i restaurangens kylrum. På förhand meddelade allergier/dieter beaktas.

SPECIALARRANGEMANG
Om det till tillställningen krävs specialtillstånd, program, orkester, specialdekorationer eller exceptionella tekniska anläggningar, förbinder sig beställaren att svara för eventuella kostnader som specialarrangemangen medför, om inte annat överenskommes.

FÖRORSAKADE SKADOR I UTRYMMEN

Beställaren är skyldig att skydda hyrda utrymmen och möbler från skador. Beställaren ansvarar för eventuella skador som orsakas till Elbas personal, fastigheten eller lösegendomen. Beställaren förbinder sig att följa personalens anvisningar angående fastigheten, användning av anläggningar och möbler. För kostnader som uppstått av oberättigad brandalarm ansvarar hen som åstadkommit larmet/beställaren.

RÖKNING

Tobaksrökning är tillåtet endast vid angiven plats på området.

BETALNINGSVILLKOR

Villa Elba debiterar för på förhand överenskomna tjänster. Fakturans betalningsvillkor, 14 dagar netto. Dröjsmålsräntan är 7% .

AVBOKNINGSVILLKOR

Avbokning bör ske skriftligt. När beställaren avbokar, debiteras avbokningskostnader för bekräftade tjänster enligt följande:

Bröllop:

– avbokning senast 4 månader före tillställningens början 30 %

– avbokning senast 3 månader före tillställningens början 50 %

– avbokning senast 2månader före tillställningens början 100%

Övriga fester och tillställningar, berör inte bröllopsfester

– avbokning 30 dygn före tillställningens början 15 %

– avbokning 29 – 14 dygn före tillställningens början 25 %

– avbokning 13 – 7 dygn före tillställningens början 50 %

– avbokning 7 – 0 dygn före tillställningens början 100 %

Vi förbehåller oss rätten till prisgranskningar.