Move to content

Använd främmande språk ute

Finska

  • Längd: 1,5-2 h
  • Ledd språkdusch utomhus oberoende av väder. Vi lär oss använda finska med hjälp av roliga spel, lekar och intervjuer.

Engelska

  • Längd: 1,5-2 h
  • Ledd språkdusch utomhus oberoende av väder. Vi lär oss använda engelska med hjälp av roliga spel, lekar och intervjuer