Move to content

Ansök om en plats som fadderklass hos Karleby naturskola! Ansökan är öppen till 20.8.

Ansök om en plats som fadderklass hos Karleby naturskola! Ansökan är öppen till 20.8.

Karleby naturskola vid Villa Elba söker nya fadderklasser för läsåret 2019-2020. Klasser åk 3-5 från grundskolor i Karleby kan ansöka om att bli fadderklass, ansökan sköts av klassläraren.

Naturskolan väljer 11 fadderklasser för ett läsår i taget. Fadderklasserna besöker Villa Elba för en naturskoledag i månaden under september till maj.

Ansökan till fadderklassverksamheten är öppen till 20.8. Verksamheten startar i september, vecka 37.

Läs mera här: Fadderklassverksamhet2019

Ansökningsblankett hittar du här: https://link.webropolsurveys.com/S/1EEEDC91BC97CFED