Move to content

 Ambulerande naturskola

Sedan år 2006 har vi haft ambulerande naturskoleverksamhet i området Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby för svenskspråkiga skolor och daghem med understöd från Svenska Kulturfonden.

 

I augusti väljs nya fadderklasser och faddergrupper. Fadderklasserna och faddergrupperna har fyra naturskoledagar under läsåret. Naturskoledagarna sker i skolans eller daghemmets egen närmiljö.

 

För mer information:

Naturskolan tfn 050 366 1833, luontokoulu@villaelba.fi