Move to content

Tiden före, under och efter

Jag kommer så väl ihåg den dagen när jag insåg att nu är coronan här och att nu
förändras allt. Vi hade en grupp experter från Europa på Villa Elba som bekantade
sig med ungdomscentret och ungdomsarbetet och skolvärlden i Finland. Plötsligt
måste alla genast åka hem för det gick inga flyg!
Så här efter dryga två år och många ups-and-downs under coronatiden, har vi
äntligen kommit till tiden efter. Kanske. Hur hösten och vintern kommer att se ut vet
ingen med säkerhet men sommaren har varit och är fortfarande bra. Även on
coronan fortfarande finns i vårt samhälle och vi måste vara försiktiga, så har vi nog
på nåt sätt anlänt till tiden efter.
Det finns ett stort uppdämt behov att resa, att träffa andra på riktigt, så att säga
”live”, att spendera tid tillsammans, genomföra att det man skjutit upp och att
njuta. På Villa Elba ser vi det via en rusch av grupper som vill besöka oss, och det är
vi innerligt glada över!
Vi har denna vår och sommar, liksom före coronan, haft läger, lägerskolor,
skolklasser, internationella ungdomsgrupper, möteskunder, bröllop etc. etc. Plötsligt
en dag under senvåren började telefonen ringa och grupper välla över oss. Det är
just det som vi är till för, att igen vara en samlingspunkt för olika mänskor med olika
teman, intressen och häppenings. Härligt!
När grupperna började strömma in och vi kom i gång igen märkte vi snabbt att vi
hade för lite personal. Samma märkte säkert alla andra aktörer och
serviceproducenter också. Det finns alltså ett större behov än utbud av kunnig
personal inom vissa områden. Så nu har vi rekryterat nya medarbetare till olika
uppgifter de senaste månaderna. En kunnig och motiverad personal är A och O i en
organisation som denna med så många typer av olika uppgifter, allt från försäljning,
fastighetsskötsel, städning och matlagning till ledare och experter till
ungdomsarbetet. Vi har nu ett bra gäng och jag är stolt över den personal vi har på
Villa Elba, de är duktiga!
Dagens värld med alla kriser gör att jag funderar mycket på framtiden. Hurudant
Villa Elba behövs i framtiden, vilken typ av service kommer att behövas, vilka val har
vi? Vi vet är att samhällets resurser minskar och konkurrensen om dem blir allt
större. Samtidigt vet vi att behovet av stöd och hjälp inte blir mindre. I värsta fall
kan det uppstå en osund konkurrens om vilka grupper i samhället som är mest i
behov av service, barn, ungdomar, åldringar etcetera. Alla mänskor har förutom

basbehoven nya behov som växt fram under coronatiden men också i samband med
klimatförändringen, Rysslands attack i Ukraina, energikrisen i Europa osv.
Vårt primära arbetsfält är barn och ungdomar och vi vet att coronan har ”stulit” över
två år av tid av dem, tid som är jätteviktig i processen att växa upp. Skolgången har
delvis ordnats på distans, fritidsaktiviteterna har tidvis varit ”off limits”, att träffas i
grupp eller hos nån hemma har varit förbjudet mm. mm. Allt detta tillsammans har
ökat känslor av ensamhet och utanförskap. Ångest över klimatförändringen har
också drabbat många hårt och har växt ännu större med energikrisen och kriget i
Europa.
Att komma ur ångesten, depressionen och tankarna av hopplöshet kräver styrka och
stöd av andra. Ibland räcker det med att en vuxen i näromgivningen tar sig tid att
prata och diskutera men ibland behövs det mera organiserat stöd. Det mera
organiserade stödet är just det vi erbjuder på ungdomscentren; mod att söka sig ut,
sociala färdigheter att fungera och börja tycka om det igen. En viktig etapp i denna
process är att se skillnaden på vad man kan påverka och hur och vad som är utanför
ens påverkningsmöjligheter. Att lära sig ta små steg, vad kan jag göra? Vad kan jag
inte påverka? Hur ska jag förhålla mej till det? Detta är vi bra på!
Denna sommar njuter jag alltså av att vi har det brådis på Villa Elba, ser alla de glada
barn, ungdomar och vuxna som njuter av tillvaron och att vara tillsammans. Hurraa!
Catarina Silvander
VD