Verkostot

Villa Elba on mukana useassa eurooppalaisessa verkostossa:

  • Reves on eurooppalainen paikallisviranomaiset ja sosiaalitalouden toimijat yhdistävä verkosto. Tavoitteena on luoda uusia kestäviä yhteistyösuhteita ja yhteiset toimintaperiaatteet sosiaalisesti kestävään paikalliseen kehitykseen sekä edistää sosiaalista osallistamista. REVES Excellence Award 2015 Call FIN
  • Platform Youth mobility -verkoston  kansainvälinen nuorisotyö sisältää monimuotoisia kansainvälisiä ohjelmia mm leirit, nuorisovaihdot, seminaarit, koulutukset jne.
  • Suomen nuorisokeskusyhdistyksen kautta Villa Elba osallistuu myös Eurooppalaisen nuorisokeskusverkosto www.eycn.org  toimintaan.
  • ENYK www.eycn.org Eurooppalainen nuorisokeskusverkosto, jonka tavoitteena on eurooppalaisen nuorisotyön- ja palvelujen kehittäminen.