Klassisen nuorisotyön alueellinen koordinaatio Keskipohjanmaan ja ruotsinkielisen Pohjanmaan alueella toimii Nuorisokeskus Villa Elban koordinoimana  Länsi-Suomen Aluehallintoviraston (AVI) tuella. Koordinaatiotiimissä ovat Ritva Saarikettu ja Sari Juvani. Hankkeessa kehitetään  alueemme nuorisotyötä ja sen palveluja yhdessä kunnallisen nuorisotyön kanssa.

Koordinaattorin työnkuvaan kuuluu mm:

  • tapaa säännöllisesti kuntien nuorisotyöntekijöitä yhdessä ja erikseen, tukien heidän työtään toiminnan kehittämisessä, arvioinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa.
  • Alueellinen koordinointi vahvistaa alueen nuorisotyön roolia, ja pitää huolta, että alueella toimii säännöllisesti kokoontuva, suunnitelmallisesti toimiva, kuntarajat ylittävä, yhteistyöverkosto, joka pystyy tehokkaasti vastaamaan alueen nuorten tarpeisiin.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on:

Nuorisotyön alueellinen koordinointi Keskipohjanmaalla ja ruotsinkielillä pohjanmaalla on tavoitteena vahvistaa nuorisotyön verkostoja ja yhteistyötä, sekä yhteistyötä nuorisoalan valtakunnallisiin osaamiskeskuksiin. Tuemme nuorisotyön ammatillisuuden kehittymistä.

– vahvistaa, koordinoida ja kehittää Keskipohjanmaan alueen nuorisotyön verkostoja

– Tunnistaa kuntien nuorisotyön ajankohtaiset kehittämistarpeet ja tukea yhteistyössä niihin vastaamisessa

– Nuorisotyön profiilin nostaminen alueella

– Edistää yhteydenpitoa aluehallintoviraston sekä maakunnan nuorisotyön kentän välillä

Yhteistyössä Aluehallintoviraston ja Eteläpohjanmaan Opiston kanssa järjestämme 19.2.2020 Eteläpohjanmaan opistolla suomenkieliset verkostopäivät. Päivien ohjelmassa OKM:n esitys Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma 2020-2023 (VANUPO).

Vastaava ruotsinkielinen tilaisuus järjestetään Vaasassa 4.3.2020.