Klassisen nuorisotyön alueellinen koordinaatio Keskipohjanmaan ja Pietarsaaren alueella toimii Nuorisokeskus Villa Elban koordinoimana  Länsi-Suomen Aluehallintoviraston (AVI) tuella. Kansainvälisten asiain koordinaattori Ritva Saarikettu aloitti tehtävässä 1.5.2019. Koordinaatiota hän hoitaa muiden tehtävien ohella 2,5 päivää viikossa. Hankkeessa kehitetään  alueemme nuorisotyötä ja sen palveluja yhdessä kunnallisen nuorisotyön kanssa. Alkuun onkin tärkeää että keräämme tietoa nuorisotyön tilanteesta alueellamme.

Koordinaattorin työnkuvaan kuuluu mm:

  • tapaa säännöllisesti kuntien nuorisotyöntekijöitä yhdessä ja erikseen, tukien heidän työtään toiminnan kehittämisessä, arvioinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa.
  • Alueellinen koordinointi vahvistaa alueen nuorisotyön roolia, ja pitää huolta, että alueella toimii säännöllisesti kokoontuva, suunnitelmallisesti toimiva, kuntarajat ylittävä yhteistyöverkosto, joka pystyy tehokkaasti vastaamaan alueen nuorten tarpeisiin.

 

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on:

Nuorisotyön alueellinen koordinointi Keskipohjanmaalla ja Pietarsaaressa, tavoitteena on vahvistaa Keskipohjanmaan kuntien ja Pietarsaaren nuorisotyön verkostoja ja yhteistyötä sekä yhteistyötä nuorisoalan valtakunnallisiin osaamiskeskuksiin ja tuemme nuorisotyön ammatillisuuden kehittymistä.

– vahvistaa, koordinoida ja kehittää Keskipohjanmaan alueen nuorisotyön verkostoja

– Tunnistaa kuntien nuorisotyön ajankohtaiset kehittämistarpeet ja tukea yhteistyössä niihin vastaamisessa

– Nuorisotyön profiilin nostaminen alueella

– Edistää yhteydenpitoa aluehallintoviraston sekä maakunnan nuorisotyön kentän välillä