Siirry sisältöön

Ekologinen kestävyys

Ympäristökasvatustyö, työmenetelmien kehittäminen ekologisemmiksi, ympäristökuormituksen vähentäminen pyrkimällä tulevaisuudessa pienempään energian ja vedenkulutukseen. Toimintojen sovittaminen rinnakkaiseloon linnustonsuojelualueen kanssa.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys 

Kasvatustyön yleiset tavoitteet: nuorten sosiaalisten taitojen ja osallistumisen taitojen vahvistaminen, erityistä tukea tarvitsevien nuorten valmennukset.

Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: tarjoamme nuorille mahdollisuuksia saada kansainvälisiä kontakteja joko Suomessa tai ulkomailla

Vanha Villa

Vanha Villa

Harjoittelupaikan tai työn tarjoamien opiskelijoille tai vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville

Alueen ympäristön ylläpito perinteisiä rakennuksia ja maisemia kunnioittaen. Osa nykyisestä rakennuskannasta on suojeltuja. Uudisrakennukset suunnitellaan maisemaan sopiviksi.

Taloudellinen kestävyys

http://www.ym.fi/fi-fi/ymparisto/kestava_kehitys/mita_on_kestava_kehitys