Villa Elba

Suomen NUORISOKESKUKSET www.snk.fi

sertilogot-2.gif sertilogot-3.gif

torjuvihapuhetta.jpg


LYKE kehittämiskeskus.jpg

suomenparhaat.jpg

greenkey_logo_nettiin.jpg

Detta är Villa Elba

Villa Elba är en internationell ungdomscentra beläget vid Gamlahamnsviken på Sandstrandsområdet, endast cirka fyra kilometer från Karleby stadskärna. Vi erbjuder intressanta program, delikat mat och inkvartering i Gamla Villan, Sjömansloften och moderna stugor i maritim miljö. Gamla Villan är också en populär mötes- och festplats.

Villa
Vanha Villa
Vårt specialkunnande är ungdomsarbete, som stöds och övervakas av Undervisnings- och kulturministeriet.  Vi erbjuder idealiska utrymmen för t.ex. lägerskolor, vi ordnar även flera årliga internationella ungdomsläger.

De landsomfattande ungdomscentren har en allmännyttig- och social uppgift att stöda barnens och ungdomens uppväxt och skolning. Vi erbjuder även en trygg verksamhetsmiljö samt sakkunniga tjänster riktade till ungdomar och pedagoger. 

För vuxna erbjuder vi trivsamma och fungerande mötes-, skolnings- och festutrymmen. Fem olika utrymmen för mindre och större grupper, upp till 190 personers tillställningar. Till utbudet hör även skojiga programalternativ t.ex. till företagens rekreationsdagar.

Våra grannområden är bl.a. Rummelö-Harrbåda fågelskyddsområde, nära intill Elba finns naturstigar och spångar. Programutbudets största vikt är på maritima upplevelser samt miljöuppfostran. 

Kom och njut av äkta gammaldags villastämning, havs- och skogsäventyr. Bekanta dig med området och utrymmen. Gör en virtuell runda!

Närmare om ungdomscentrens verksamhet i Finland: www.snk.fi

Päärakennus
Päärakennus