Villa Elba

Suomen NUORISOKESKUKSET www.snk.fi

sertilogot-2.gif sertilogot-3.gif

torjuvihapuhetta.jpg


LYKE kehittämiskeskus.jpg

suomenparhaat.jpg

greenkey_logo_nettiin.jpg

Program till rekreationsdagar!

ÖPPNA DET SENASTE PROGRAMBLADET FRÅN PDF NEDANOM

Företagen satsar allt mera på personalens välmående och ork. Speciellt senaste åren har företagsledarna insett värdet av en välmående, orkande och motiverad personal.  I planering av programmen har beaktas både fysiskt och psykiskt välmående, övning av samarbetsförmåga, skapande av vi-anda och tillit till den egna arbetsenheten. En hel eller halv dag i Elbas närområde, utan brådska hjälper att lösgöra sig från arbetets hekt för en stund. Bekanta er med programmen på förhand, även egna önskemål angående t.ex. mat, vägkost, bastubad tas i beaktande.

Nya MåBra -program!

Villa Elbas MåBra -programutbud har utökats med  några nyheter. Förutom de sedvanliga programmen har vi nya som t.ex. Avslappning, Yoga och stjärnhimmelskådning i värmehalare. 

vaellus
Vaellus

Försäljning 06 8313 400, elba@kokkola.fi.

Naturskolans ledare ger närmare uppgifter om programmens innehåll, tfn 050 366 1833 eller luontokoulu@kokkola.fi

Mat, kaffe, vägkost och möjlighet till avslappnande bastubad.