Villa Elba

Suomen NUORISOKESKUKSET www.snk.fi

sertilogot-2.gif sertilogot-3.gif

torjuvihapuhetta.jpg


LYKE kehittämiskeskus.jpg

suomenparhaat.jpg

greenkey_logo_nettiin.jpg

Träningsmodeller och program

Myötätuulivalmennus
Valmennus
1.    
Medvind-dagsträning 1 månad  (max 8 unga i gruppen)

2.    
Medvind-fortsatt träning (individuell)

3.    
Medvind-Globe 1månad  (parallellt med internationella grupper)
-    riktar sig till ungdomar i åldern 16–28
-    dagsträning: 1 månad, må- fre kl. 9-15
-    gruppens storlek max 8 unga

Syftet är att erbjuda ungdomarna möjlighet att genom lågtröskelprincip bekanta sig med olika internationella möjligheter.

4.    
Medvind-Skräddare
-    längre dagsträning
-    som en längre dagsträning t.ex. 5 dagar i streck, För grupper planeras en längre träningshelhet, t.ex. på hösten eller våren, 1-5 dagar.  
-    Skolgrupper med självriskandel  (köptjänstavtal)
-    Målgrupper är bl.a. grupper som kommer via arbetskraftbyrån, invandrargrupper, klass 10, yrkesstart, Jopo och andra specialgrupper

5.    
Medvind Intensiv HOX- träning
-    ungdomarna övernattar 2-5 dygn på ungdomscentret 
-    programmen skräddarsys utgående från ungdomarnas och den sändande organisationens behov
-    förhandsuppgifter före träningen, reflektering och feedback efteråt när träningsperioden har tagit slut   
-    köpeavtal uppgörs om tjänstens självriskandel
-    bakgrundsdata  (allergier och dieter samt andra begränsningar)
-    målgrupper bl.a. invandrare, yrkesstart, Jopo, unga utvecklingsstörda m.fl.   
    
6.    
Medvind Time Out -bedömningsperioder och stödd arbetspraktik
(För studerande vid Mellersta Österbottens Utbildningskoncern, skolningens längd enligt överenskommelse)
Under träningsperioderna behandlar vi ärenden bl.a. med hjälp av följande temor:  
- Vardagskompetens
- Mot skolning och arbetslivet
- Känsloverkstad
- Internationella möjligheter
- Musik- och media

Broschyrer (finskspråkiga)Sök till träningen!

https://www.webropolsurveys.com/S/CD46991F98F22617.par