Villa Elba

Suomen NUORISOKESKUKSET www.snk.fi

sertilogot-2.gif sertilogot-3.gif

torjuvihapuhetta.jpg


LYKE kehittämiskeskus.jpg

suomenparhaat.jpg

greenkey_logo_nettiin.jpg

Global äxön-projektet

I Global  äxön - projektet ordnar vi i samarbete med andra agerare inom global uppfostran bl.a.  skolningar, evenemang och temadagar, samt skapar nya procedurer som stöder barnens- och ungdomens uppväxt till ansvarsfulla och aktiva världsmedborgare.

Global Education
Global äksjön
Vad betyder global uppfostran?

Global uppfostran är verksamhet som stöder människans utveckling att agera för en värld med människorättigheter som angår alla och för en rättvisare och mera jämställd värld.

Global uppfostran uppdelas i fem teman:    

- människorättigheter   
- multikulturalism
- hållbar utveckling    
- utvecklingspolitik    
- fredsuppfostran

Kunde vi samarbeta?

Önskar du som arbetar med barn och ungdom, idéer hur du ska hantera temor inom global uppfostran?  

Har din bakgrundsorganisation goda global uppfostran -modeller som vi kan hjälpa till att dela ut?

Vi du veta mera om projektet?

Tilläggsuppgifter:

Ungdomscentra Villa Elba
Sandstrandsvägen 60, 67100 Karleby
Sarianne Lokasaari: sarianne.lokasaari@kokkola.fi,  tfn 044 532 5161

Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet