Rückenwind

Rückenwind tarkoittaa myötätuulta.

Rückenwind aloitti toimintansa 2005, ja siihen osallistuu 14 partneria 10 eri Euroopan maasta. He kehittivät yhdessä uuden innovatiivisen metodin YOUTH in ACTION:in kanssa rohkaistakseen nuoria joilla on vähemmän mahdollisuuksia ja kannustaa heitä osallistumaan kansainväliseen vaihtoon.

Kohderyhmä:

17-30 v nuoret

    - Vähemmistöt/maahanmuuttajat
    - Työttömät/vähäpalkkaiset, pätkätyöläiset jne.
    - Heiltä puuttuu itseluottamus
    - Eivät koskaan ole matkustaneet
    - Koulutustausta on huono tai koulu jäänyt kesken
    - Oppimisvaikeuksia
    - Asuvat syrjäseudulla, minkä vuoksi heillä saattaa olla vähemmän mahdollisuuksia kuin muilla
    - Heikko englanninkielen taito
    - Terveysongelmia (henkisiä)
    - Entisiä nuorisorikollisia
    - Todella huono taloudellinen tilanne

Nuoria joita et koskaan näe (YiA aktiviteeteissa)!

Mihin strategiamme tähtää?

    - nuorten tukemiseen
    - parantamaan sosiaalisia taitoja
    - vahvistamaan itseluottamusta
    - luomaan kulttuurien välistä tietoisuutta
    - havainnollistamaan itsensä
    - harjoittamaan peruselämän taitoja
    - rakentamaan motivaatiota
    - parantamaan työllistymistä

Rückenwind:in 4 vaihetta

Vaihe 1:

Käytännönläheinen ja sosiaalinen opetustapa. Kartoitetaan nuoren mielenkiinnon kohteet, heikkoudet ja vahvuudet yhdessä koordinaattorin ja mahdollisesti muiden avustajien kanssa.

Vaihe 2:

Nuorelle tarjotaan sopivat työmahdollisuudet ja autetaan hänen tarpeiden mukaan. Projektin koordinaattorin rooli on tukea ja suojella. Nuoren pyynnöstä he voivat yhdessä koordinaattorin kanssa katsoa sopivan kansainvälisen aktiviteetin (normaalisti noin 3 kuukauden käsittely aika pitää ottaa huomioon). Sillä välin nuorta tuetaan hänen omissa aktiviteeteissa ja valmistaudutaan kansainväliseen kokemukseen.

Vaihe 3:

(Vaihtoehtoinen): Nuori työskentelee ja saa kokemusta Rückenwind strategian kansainvälisestä projektista. Nuorisovaihto 1-3 viikkoa, European Voluntary Service 2 viikkoa – 12 kuukautta. Nuori pysyy kontaktissa projektikoordinaattoriin joka tukee ja seuraa.

Vaihe 4:

Kokemukset henkilökohtainen kehittyminen ja uudet taidot tukevat nuorta löytämään töitä tai uuden projektin. Todistus uusista taidoista / Youthpass- todistus.

Nuorille tarjotaan myös kansainvälisiä mahdollisuuksia valmennuksen aikana. Pitkäkestoisen Myötis-Globe valmennuksen aikana nuori voi ilmaista halukkuuteensa kansainvälisiin harjoitteluihin tai vapaaehtoistyöhön. Myötätuuli-valmennus on tehnyt yhteistyötä Rückenwind-verkoston kanssa jo useita vuosia. Useimmiten vapaaehtoisjakson jälkeen on nuorelle selkiintynyt tulevaisuuden suunnitelmat ja heille on löytynyt esimerkiksi heitä kiinnostava koulutuspaikka tai pidempikestoinen vapaaehtoistyöpaikka ulkomailta.