Villa Elba

Suomen NUORISOKESKUKSET www.snk.fi

sertilogot-2.gif sertilogot-3.gif

torjuvihapuhetta.jpg


LYKE kehittämiskeskus.jpg

suomenparhaat.jpg

greenkey_logo_nettiin.jpg

Volontärtjänstgöring

Volontärtjänstgöring utomlands!

Ungdomscentra Villa Elba fungerar som landsomfattande koordinator och sänder unga till volontärtjänstgöring, huvudsakligen till europeiska länder, men ibland också till länder utanför Europa. Volontärarbetet räcker 6-12 månader, eller 1-2 månader i kortare EVS projekt. Ungdomscentra Villa Elbas omfattande kompanjonsnätverk erbjuder endast bra och trygga volontärtjänstplatser.

Ansökning till Erasmus+ Youth in Action programmet ordnas tre gånger per år. Vi hjälper gärna till att söka en volontärtjänstgöringsplats, men du kan även själv söka. Alla som tar emot EVS -volontärer finns på

Ryhmäkuva
Ryhmäkuva
adress  http://europa.eu/youth/evs_database

Du kan söka dig till volontärtjänst året om, men det är  bra att reservera minst 6 månader för planering innan arbetet börjar. 
 
Tilläggsuppgifter om EVS- European Voluntary Service – programmet  www.cimo.fi

Internationella volontärer till tjänstgöring

Ungdomscentra Villa Elba har ända från år 2000 fungerat som koordinerare för mottagande parter i EU:s Europeiska volontärtjänstprogram (EVS).  Bland internationella unga är Finland ett mycket önskvärt volontärtjänstgöringsland.

Volontärarbete är huvudsakligen ämnat för europeiska unga i ålder 18–30 år. Erasmus+ Youth in Actions beviljade stöd omfattar de ungas rese- och underhållskostnader, språkundervisning och volontärernas fickpengar.  Ungdomarna är också försäkrade under hela projektet.

Tilläggsuppgifter  www.Cimo.fi

Vill du bli volontär? Fyll i din ansökan här!

Vill du medverka i en värdprojekt som Villa Elba har koordinerat? Fyll i din ansökan här!


Tilläggsuppgifter: e-mail iycelba@kokkola.fi eller tfn 0500 902330