Villa Elba

Suomen NUORISOKESKUKSET www.snk.fi

sertilogot-2.gif sertilogot-3.gif

torjuvihapuhetta.jpg


LYKE kehittämiskeskus.jpg

suomenparhaat.jpg

greenkey_logo_nettiin.jpg

Internationellt ungdomsarbete

En av Villa Elbas viktigaste tyngdpunkter är internationellt ungdomsarbete. Vi strävar till att genom internationell verksamhet erbjuda ungdomar möjlighet att lära sig i en mångkulturell omgivning, hitta sin egen styrka, förmågor och kunnande. 

Undervisning i Gamla Villa
Undervisning i Gamla Villan

Internationella avdelningens program våren 2018

I höst påbörjades ett treårigt strategiskt EVS projekt ”Maailma maaseudulle!” (”Världen till landsbygden!”). I projektet tar man emot europeiska ungdomar till volontärsprojekt på mindre orter. De unga volontärerna arbetar för olika organisationer, från ungdomscentra och det kommunala ungdomsväsendet till verkstadsverksamhet, föreningar och ridklubbar. Målet är att erbjuda barn och ungdomar på landsbygden kontakter till olika kulturer och människor och på det viset stöda heminternationaliseringen genom att medföra internationella erfarenheter till ungdomarnas vardag.

Syftet av det strategiska arbetet är att bygga upp långvariga verksamhetsformer så att internationell verksamhet skulle bli en naturlig del av det mottagarhållets arbete. Som bra verktyg för detta arbete är International Club- aktiviteter som volontärer sprider ut på orter i projektet.

International Club är en klubb som erbjuder information, råd och ledning angående internationationella ärenden och mögligheter. Villa Elba erbjuder skolning för genomförandet av klubben samt en handbok för klubbledare.

Mera information från webbsidan. Fråga också om mögliheten att bli en värdorganisation för volontärsprojekt med Villa Elbas koordinering: ritva.saarikettu@kokkola.fi och saara-mari.kontiokoski@kokkola.fi

 

Grupp-EVS projekt ”Niinisalo horse competitions” mottar åtta utländska volontärer till Niinisalo Ryttare 2.-30.5.2018 för att hjälpa till i arrangemanger för fälttävlingar.

 

Grupp-EVS projekt ”Magic forest of Trolls” mottar 10 unga utländska volontärer till Villa Elba att förverkliga trollstigen i vår närskog.

 

Ungdomsutbyte ”How to make your voice heard” samlar ihop 36 ungar och ledare från Finland, Irland och Ryssland till Villa Elba 25.2.-3.3. för att fundera hur de unga får sin röst hörd.

 

I samarbete med Utbildningsstyrelsen ordnas en ankomstkurs för 39 utländska volontärer 19.-24.2.2018

 

Projekt ”Kotikansainvälisyys” (”Heminternationalisering”) för AVI-Internationellt arbete 1.1.-31.12.2018: Regional och lokal utvecklingen för ungdomsbranchen samt internationell verksamhet i Syd- och Mellersta Österbotten och i Österbotten.

Med detta projekt vill vi öka internationalisering och mobilitet för unga. Syftet för heminternationalisering är att öka interaktionen mellan lokala och internationella ungdomar samt öka innehållet och synpunkter i ungdomens vardag och fritid.

Mera information Ritva Saarikettu, email: ritva.saarikettu@kokkola.fi


Yout can do it!
Youth can do it!

 

Platform- network for youth mobility – nätverket erbjuder unga internationella ungdomsutbyte, volontärsprojekt och seminarier samt träningar för de som jobbar med ungdomar. Ungdomscentra Villa Elba agerar som sändande organisation och stöder ungdomsföreningar, kommunala ungdomsväsender och andra aktörer inom ungdomsbranchen i internationella projekter och partnerskap.

 

Genom europeiskt Rückenwind-nätverket erbjuder vi kortvariga volontärsperioder, där Villa Elba agerar som sändande organisation. Under våren erbjuds 12 projekter, som vi sänder volontärer till.Internationella avdelningens personal:

Koordinator för internationella ärenden: Ritva Saarikettu,  e-mail: ritva.saarikettu@kokkola.fi  tfn. 0500 902330

Projektplanerare/ledare Kati Paasila,  e-mail: kati.paasila@kokkola.fi, tfn. 044 5325 160


Vårt arbete innehåller:

    - internationella läger och program
    - skolning
    - arbetspraktik
    - volontärarbete för unga
    - rådgivning och ledning i internationella program
    - projektverksamhet
    - EVS -koordinering åt mottagande projekt

http://villaelba.fi/eurooppaverkostot