Villa Elba

Suomen NUORISOKESKUKSET www.snk.fi

sertilogot-2.gif sertilogot-3.gif

torjuvihapuhetta.jpg


LYKE kehittämiskeskus.jpg

suomenparhaat.jpg

greenkey_logo_nettiin.jpg

International Club

International Club är en klubb där unga har möjlighet att lära känna nya människor och kulturer,  vidga sin världssyn och bekanta sig med olika internationaliseringsmöjligheter. I klubben kan de unga planera och verkställa sina egna projekt i Finland eller utomlands. 

International club_16.11..jpg

Hur fungerar International Club?

International Club ordnas som klubbverksamhet eller kurs, som leds av en vuxen som arbetar med ungdomar (t.ex. ungdomsledare, pedagog, frivillig vuxen ) och en internationell volontär tillsammans.  I klubben bekantar man sig med olika länder, kulturer, tränar engelska och andra språk enligt behov.

Verksamheten strävar till att uppmuntra unga att växa upp till aktiva världsmedborgare.

Du kan även ordna egen international Club -verksamhet.

Du kan också ansluta dig till Villa Elbas International Club på Facebook: International-club  Villa Elba

Ungdomscentra Villa Elba erbjuder ett International Club – skolningspaket. Den 2,5 dagar långa skolningen strävar till att utveckla International Club- ledarfärdigheter.

 Närmare uppgifter: e-mail: iycelba@kokkola.fi, tfn 0500 902330