Nykyiset ja menneet projektit

Kevään 2018 tapahtumat Kansainvälisellä osastollamme

Kansainvälinen osasto kevät 2018 tapahtumat:

 

Erasmus+ Youth in Action -ohjelmia:

 

Syksyllä alkaneessa kolmivuotisessa Maailma maaseudulle! -nimisessä strategisessa EVS-hankkeessa vastaanotetaan eurooppalaisia nuoria vapaaehtoisprojekteihin pienille paikkakunnille. Nuoria työskentelee erilaisissa organisaatioissa nuorisokeskuksista ja kunnallisista nuorisotoimista pajatoimintaan, yhdistyksiin ja ratsastusseuroihin. Tavoitteena on tarjota pienten maaseutupaikkakuntien lapsille ja nuorille kontakteja eri kulttuureihin ja ihmisiin ja tukea näin kotikansainvälistymistä tuomalla kansainväliset kokemukset nuorten omaan elinympäristöön luonnolliseksi osaksi arkea. Strategisen työn tavoitteena on suunnitelmallisen työn rakentaminen pidemmälle aikavälille niin, että kv-toiminnasta tulisi luonteva osa vastaanottavassa tahossa tehtävää työtä. Tähän työkaluna on International Club -toiminta, jota hankkeessa pyritään levittämään paikkakunnille vapaaehtoisten avulla. International Club on kerho, jossa tarjotaan tietoa, neuvoa ja ohjausta kansainvälisyyteen liittyvistä asioista ja mahdollisuuksista. Villa Elballa on International Club -toiminnan toteuttamiseen tarjolla ohjaajan opas sekä koulutusta. Lisätietoa löytyy nettisivuilta.

Kysy myös mahdollisuudesta ryhtyä vapaaehtoisprojektin isäntäorganisaatioksi Villa Elban koordinoimana: ritva.saarikettu@kokkola.fi ja saara-mari.kontiokoski@kokkola.fi

 

Ryhmä-EVS hanke ”Niinisalo horse competitions” tuo kahdeksan ulkomaista vapaaehtoista Niinisalon Ratsastajille 2.-30.5.2018 avustamaan kansallisten kenttäkisojen järjestelyissä.

 

Ryhmä-EVS hanke ”Magic forest of Trolls” tuo 10 nuorta ulkomaalaista vapaaehtoista Villa Elbaan 4.-30.6.2018 toteuttamaan peikkopolkua lähimetsäämme.

 

Yhteistyössä Opetushallituksen kanssa järjestetään tulovalmennus 39 ulkomaalaiselle vapaaehtoistyöntekijälle 19.-24.2.2018.

 

Nuorisovaihto ”How to make your voice heard” kokoaa 36 nuorta ja ohjaajaa Suomesta, Irlannista ja Venäjältä Villa Elbaan 25.2.-3.3. pohtimaan, miten nuoret saavat äänensä kuuluviin.

 

AVI-Kansainvälisentyön kehittämishanke ”Kotikansainvälisyys” 1.1-31.12.2018 : Nuorisoalan alueellinen ja paikallinen kehittäminen sekä kansainvälinen toiminta Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnissa.

Tämän hankkeen avulla haluamme lisätä alueemme nuorten kansainvälistymistä sekä liikkuvuutta. Kotikansainvälistymisen tarkoitus on lisätä paikallisten ja kansainvälisten nuorten vuorovaikutusta sekä lisätä kansainvälistä sisältöä ja näkökulmaa nuorten arjessa ja vapaa-ajalla.

Lisätietoja Ritva Saarikettu: ritva.saarikettu@kokkola.fi

Youth can do it
Youth can do it!

Platform- network for youth mobility -verkosto tarjoaa nuorille kansainvälisiä nuorisovaihtoja, vapaaehtoistyöhankkeita ja seminaareja sekä koulutuksia nuorten kanssa toimijoille. Nuorisokeskus Villa Elba toimii lähettävänä organisaationa sekä tukee nuoriso järjestöjä, kuntien nuorisotoimia ja muita nuoriso alantoimijoita kansainvälisen työn hankkeissa ja kumppanuuksissa.

Eurooppalaisen Rückenwind-verkoston kautta tarjoamme lyhytaikaisia vapaaehtoisjaksoja, joissa Nuorisokeskus Villa Elba on lähettävänä organisaationa. Kevään aikana tarjolla on 12 projektia, joihin lähetämme nuoria.


Erasmus+ youth in action

Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden päästä maailmalle oppimaan uusia asioita. Matkalla oppii enemmän itsestään ja voi saada uusia elinikäisiä ystäviä. Nuorisokeskus Villa Elba tarjoaa mahdollisuuksia lähteä katsomaan maailmaan vapaaehtoistyön kautta.  Ruusa Sarajärvi, Ida Virkkala ja Aleksis Viljami Palomaa näkivät ja kokivat paljon uutta. He olivat Heinäkuun 2016 Nuorisokeskus Villa Elban lähettämänä EVS- vapaaehtoisina Sloveniassa.

Erasmus-youth-in-action_1-21-10-2016.jpg

Ruusa Sarajärvi:  Kyseinen reissu oli minun ensimmäinen, eikä varmasti suinkaan viimeinen, EVS projekti. Viisi viikkoa kestäneen projektin aikana saman katon alla asui yhteensä 24 vapaaehtois-työntekijää kuudesta eri maasta.
Vieraisiin kulttuureihin ja tapoihin (joita muuten oli paljon) oli mielenkiintoista tutustua, Krškossa paikalliset ottivat meidät tosi hyvin vastaan! Ja mihin ikinä meidän värikäs porukka matkasi, onnistuimme aiheuttamaan ihmetystä ja iloa ihmisten keskuudessa. Viikottain järjestetyssä kulttuuri illassa (cultural evening) sai hyvän käsityksen siitä, millaista elämä oikeasti on eri maissa. Meillä oli myös viikottain tapaaminen mentorien kanssa, eli pystyimme purkamaan tuntemuksiamme pienemmissä ryhmissä ja puhumaan kaikenlaisista asioista tietylle henkilölle. Mentorit auttoivat meitä erinäisten asioiden järjestelemisessä, olipa se sitten oikean juna- aikataulun löytäminen tai tatuointiajan varaaminen.

Erasmus-youth-in-action_21-10-2016_3.jpg

Erasmus-youth-in-action_2-21-10-2016.jpg

Viimeisellä viikolla meinasi olla koti-ikävä, se vaan kuuluu asiaan! Kuitenkin kun kotimatkan aika koitti, tuntui ettei olisi sittenkään vielä valmis lähtemään ja sanomaan heippoja tiiviiksi muodostuneelle uudelle perheelle.
Mahtava kokemus kaikista pienistä mielenkiemuroista huolimatta!

Synergy – When local partners become a European Network 

Nuorisokeskus Villa Elba on ollut kahden vuoden ajan partnerina Synergy – When local partners become an European network- oppimiskumppanuus hankkeessa. Hankkeen aikana Villa Elban henkilökuntaa sekä harjoittelijoita ja oppijoita osallistui yhteensä viiteen eri kansainväliseen liikkuvuuteen. Partneriorganisaatiot ovat olleet Portugalista (koordinoiva organisaatio), Romaniasta, Italiasta, Latviasta ja osallistujat vierailivat kaikissa partneriorganisaatioissa.

Tavoitteena oli

  • kehittää ja vahvistaa nuorisotyön organisaatioiden roolia paikallisissa yhteisöissä
  • Vaihtaa hyviä käytänteitä projektikumppaneiden, yhteistyöorganisaatioiden ja paikallisten verkostojen kanssa
  • Edistää liikkuvuutta ja kehittää taitoja, jotka mahdollistavat yhä aktiivisemmin eurooppalaisiin projekteihin osallistumista
  • Olemassa olevien resurssien yhä paremman hyödyntämisen sosiaalisen työn sektorilla
  • Edistää sukupolvienvälistä toimintaa non-formaalin opetuksen keinoin

Hankkeen aikana on toteutettu myös paikallisia toimintoja, kuten sukupolvien välistä toimintaa, verkostoitumista ja tiedottamista. Paikallisista toiminnoista on koottu uutislehti, josta voit lukea tarkemmin paikallisten toimintojen sisällöistä.

Lisäksi hankkeen yhteisenä tuotoksena tehtiin video, jossa kerrotaan projektin tavoitteista ja liikkuvuuksien sisällöistä sekä kunkin organisaation paikallisesta toiminnasta. Video löytyy osoitteesta: https://www.youtube.com/watch?v=SFa96640Uq4&feature=youtu.be.

Kuvia eri liikkuvuuksista:

Synergy
Synergy


Synergy
Synergy

Synergy
Synergy