Koulutus ja harjoittelu

Kansainvälinen osasto järjestää nuorille, järjestöille, kouluille ja alueemme kunnille koulutus- ja tiedotustilaisuuksia. Tilaisuuksissa tiedotetaan nuorten kansainvälistymisen mahdollisuuksista. Välitämme myös laajojen verkostojemme kautta kontakteja ja yhteistyökumppaneita erilaisiin kansainvälisiin ohjelmiin.

Tarjoamme vuosittain noin 20 nuorelle harjoittelupaikan kansainvälisellä osastolla. Harjoittelun aikana on mahdollisuus tutustua kansainvälisiin ohjelmiin, suunnitella ja toteuttaa kansainvälisiä ohjelmia ja leirejä sekä tutustua monipuolisesti kansainvälisen osaston työtehtäviin. Pääosa harjoittelusta tapahtuu kesäaikana. Harjoitteluun voi hakea suoraan ottamalla yhteyttä kansainvälisen osaston henkilökuntaan. Harjoittelu on palkatonta, mutta jokaiselle harjoittelijalle tehdään henkilökohtainen harjoittelusuunnitelma sekä arviointi harjoittelun tavoitteiden pohjalta.

Harjoittelijoillamme on jaksonsa aikana mahdollisuus valmistella vapaaehtoistyöjaksoa Euroopan unionin nuoriso-ohjelman kautta johonkin Euroopan maahan 6-12 kk.

Ulkomaalaisia opiskelijoita ja vapaaehtoistyöntekijöitä työskentelee osastollamme vuosittain 5-7 henkilöä.

Vapaaehtoistyö Villa Elbassa
Vapaaehtoistyö Elbassa