Study visit in Portugal 2-9.10.2015

Hanke oli kahden nuorisokeskuksen Nuorisokeskus Villa Elban ja Aventura Marao Cluben yhteistyöprojekti. Hanke oli rahoitettu Erasmus+ ohjelmasta, jota koordinoi Suomessa kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. Projekti sai alkunsa, kun Aventura Marao Clube oli opintovierailulla Suomessa keväällä 2015 ja ehdotti suomalaisten nuorisotyöntekijöiden tekevän opintovierailun Portugaliin.

Portugal
Study visit Portugal

Study visit in Portugal-opintovierailulle osallistui kymmenen suomalaista nuorisotoimijaa tai evs-vapaaehtoistyön projekteista kiinnostunutta henkilöä sekä 10 portugalilaista nuorisoalan toimijaa. Opintovierailun tavoitteena oli edistää suomalaisten ja portugalilaisten välistä yhteistyötä, luoda uusia kontakteja ja kehittää kulttuurien välistä ymmärrystä. Lisäksi tavoitteena oli jakaa tietoa siitä kuinka saada paikallisia toimijoita mukaan kansainvälisyyden edistämiseen tutustumalla Aventura Marao Cluben paikallisiin projekteihin ja yhteistyöorganisaatioihin EVS-vapaaehtoistyön saralla. Työmenetelminä opintovierailulla oli vierailut, esitelmät ja työpajat.

Opintovierailun aikana suunniteltiin yhteistyötä, hankekumppanuuksia ja opintovierailuja sekä suomalaisten osallistujien kesken, että myös portugalilaisten ja suomalaisten osallistujien kesken. Opintovierailun aikana myös pohdittiin vapaaehtoistyönprojektien kehittämistä, esimerkiksi miten löytää pienillä paikkakunnilla uusia yhteistyöorganisaatioita. Erityisesti mietittiin sitä kuinka projekteissa voitaisiin paremmin huomioida vapaaehtoisen olemassa olevat kyvyt ja vahvuudet ja liittää ne projektien sisältöihin. Jatkossa tullaan varmasti myös miettimään ja kehittämään vapaaehtoisen valintaprosessia yhteistyössä isäntätahojen ja koordinoivan tahon kanssa. Opintovierailun aikana heräsi myös ajatuksia siitä kuinka saada projekteille lisää näkyvyyttä omilla paikkakunnilla.

Portugal
Study visit Portugal