Nuorisokeskus Villa Elban blogi

Villa Elban hallituksen, johdon ja henkilökunnan blogipalsta avaa näkemyksiä nuorisotyöstä laajalla asteikolla. Seuraa elba_netti.jpgblogikirjoituksia, jotka putkahtavat eetteriin säännöllisin väliajoin. Kommentoida voi lähettämällä sähköpostia elba@kokkola.fi. Kirjoittaja vastaa palautteen/kommentin antajalle aina henkilökohtaisesti.

Antoisia lukuhetkiä. Blogi ilmestyy joko suomeksi, ruotsiksi tai englanninkielellä.


CS.jpg
Kirjoittaja Catarina Silvander on Villa Elban toimitusjohtaja

EDUCATIONAL TRAVEL

 • Nuorten hyvinvointi ja matkailu yhdistyvät 

Suomen tunnettuus ja maine koulutuksen ja oppimisen mallimaana, sisältäen sekä formaalin että non-formaalin ja informaalin oppimisen, on erittäin hyvä. Tämä tunnettuus on pitkälti rakentunut merkittävän PISA-tutkimusmenestyksemme varaan sekä nuorisotyökentässä eri toimijoiden aktiivisuudesta erilaisissa verkostoissa/toiminnossa. 

VILLA ELBA ON EUROOPPALAINEN EDELLÄKÄVIJÄ

Wintertime snowboll war
Snowboll

Nuorisokeskus Villa Elba on hyvä esimerkki kansainvälisesti aktiivisesta nuorisoalan toimijoista, jonka kautta viesti toimivasta nuorisotyöstä ja –politiikasta leviää.

Villa Elban tehtävä on toimia nuorisotyön kentässä asiantuntijana ja palvelujen tuottajana. Olemme strategiassamme määritelleet asemaamme eurooppalaiseksi edelläkävijäksi!

Keskitymme toiminnassa kansainväliseen nuorisotyöhön ja pedagogiseen liikkuvuuteen, ympäristö- ja seikkailukasvatukseen ja luontokoulutoimintaan.  Ammattitaitoisen henkilökuntamme kautta tarjoamme laadukkaita palveluja.

Tässä alla saatu palaute 30 hengen nuorisoryhmältä, asteikko 0-5:

Asuminen    4,6
Ruoka      4,3
Ohjaajat    4,6
Ulkona tapahtuvat aktiviteetit      4,3
Opettajat Suomessa    4,7
Henkilökunta iltaisin    4,5
Valmennusmenetelmät    4,2
Palvelut valmennuksessa    4,3
Vapaa-aika    4,4
Villa Elba kokonaisuudessaan    4,6


Maailmalla kiinnostus Suomesta, koulutusjärjestelmästämme ja nuorisotyöstämme sekä  –politiikastamme tuo Suomeen uuden, kansainvälisen matkailijatyypin. Kiinnostuneita toimijoita löytyy mitä erilaisimmissa organisaatioissa eri tasoilla eri maissa. Yhteistä on, että he haluavat tulla Suomeen Aktikokeilemaan ja oppimaan. Nämä matkailijat voivat siis myös olla lapsi- ja nuorisoryhmiä esimerkiksi leirikoulun muodossa.

marita2.jpg

Mielenkiinto kohdistuu yleensä johonkin tiettyyn erityisvahvuuteen, kuten esimerkiksi ilmiöpohjaiseen ja tekemällä oppimiseen tai luonnon hyödyntämiseen oppimisympäristönä. Eli hyvin pitkälle nuorisokeskuksissa hyvinä toimintatapoina koettuja aktiviteettejä.

Ammattilaiset ovat enemmän kiinnostuneet toimintatavoista, prosesseista etc. kun lapsi- ja nuorisotyhmät luonnollisesti haluavat kokemuksia!

Tämän tyyppinen matkailu eroaa vapaa-ajan - matkailusta erityisesti siksi, että toteuttaminen vaatii sekä julkisen että yksityisen sektorin mukanaolon ja lisäksi myös sekä koulutus- että matkailutoimijoiden yhteistyötä. Villa Elbassa teemme tällä saralla yhteistyötä molemmin tyyppisten organisaatioiden kanssa. Ja kustumme yhä suurempi joukko kumppanuuteen asian ympärille!

Tästä kokonaisuudesta löytyy tulevaisuudessa yksi matkailun kasvuala. Tämän ovat tiedostaneet sekä julkinen että yksityinen sektori, mm Visit Finland ja Opetushallitus ovat käynnistäneet hankkeita asian eteenpäinviemiseksi samoin, kun nuorisokeskusten yhteinen yhdistys Suomen Nuorisokeskukset ry.

Kutsumme Educational Travel –kokonaisuudesta kiinnostuneita mukaan kumppanuuteen nostamaan Suomen mainetta entisestään!

Catarina Silvander

toimitusjohtaja

Suomen nuorisokeskukset edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia tukemalla ja ohjaamalla heidän kasvuaan sekä tarjoamalla luonnonläheisen, toiminnallisen, monipuolisen ja turvallisen ympäristön sekä myönteisen ilmapiirin elämykselliseen yhdessäoloon ja osallisuuteen!

www.snk.fiRitva.jpg

kirjoittaja Ritva Saarikettu toimii Villa Elbassa kansainvälisten asioiden koordinaattorina

FOOD FOR THE MIND

NETWORKING IS MORE ABOUT ”FARMING” THAN IT IS ABOUT”HUNTING”. IT IS CULTIVATING RELATIONSHIP.

Tämä lause tulee vastaan astuessani sisään Platform verkoston seminaari saliin. Tämä on verkostomme 33: s vuositapaaminen. Uskomatonta miten aika rientää. Olen ollut mukana vuodesta Ritva Platform1 29.10.2018.jpg1993. Tapaan monia tuttuja vuosien varrelta. Halaamme, annamme poskisuudelmia, kättelemme, kukin tervehtii oman maansa tavalla ja vaihdamme kuulumisia. Platform-  verkosto on kuin iso eurooppalainen perhe, joka tekee yhteistyötä, verkostoituu, rakentaa kumppanuutta, jakaa hyviä käytänteitä ja tukee toisiaan kaikkien nuorten kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseksi. Meillä on paljon lapsia ja lapsenlapsia yhteistyömme tuloksena. Tänä vuonna syntyi Luxemburgissa pikkuinen poika joka sai nimekseen FINN, koska vanhemmat tapasivat täällä Nuorisokeskus Villa Elbassa Suomessa.

Portugalissa oli mukana 30 osallistujaa   17 maasta ja 19 organisaatiosta. Tapaamisen emäntänä toimi Nuorisotoimen johtaja Sandra Silva Vila Nueva Famaliaosta. Olin matkalla Elina Itäniemen, Ritva Platform2 29.10.2018.jpgLeader Pirityiset, Kaustiselta, kanssa. Tavoitteenamme oli verkostoitua ja sopia yhteisistä projekteista ja hankkeista, arvioida edellisen vuoden toimintaa, vaihtaa kokemuksia, oppia sekä tutustua eurooppalaisen nuorisotyön nykyhetkeen ja trendeihin. Yhtenä tehtävänä oli tutustua Portugalin nuorisotyöhön.

Matkasta jäi mieleen ystävälliset ihmiset ja auringonpaiste tietenkin, olihan lämpöä parhaimmillaan yli 30 astetta. Portugal on maa, jossa historia näkyy vahvasti arkipäivässä ja se on moderni Etelä-eurooppalainen maa, jossa on paljon nuoria. Nuorisotyö Famalicaossa näkyy erityisesti upeassa nuorisotalossa kaupungin keskustassa. Talossa on kahvila, valokuvausstudio, kokoustiloja, kerhohuoneita, valokuvauslaboratorio, elokuvateatteri, musiikkihuoneet jne. Kahvilassa panostetaan terveelliseen ruokaan.  Hyvän ilmaston vuoksi nuoret kokoontuvat paljon ulkona ja harrastusmahdollisuuksia on monia erityisesti puistoissa.

Kiinnostavaa oli arvioida yhdessä missä olemme tänä vuonna onnistuneet ja mitä olisimme voineet tehdä paremmin. Ainakin kokemusta löytyy seminaarin osallistujien parista tapaamiseen osallistui 30 nuorisotyöntekijää 17 eri maasta ja joilla on 395 vuotta yhteensä työkokemusta nuorisotyön alalta. Ritva Platform3 29.10.2018.jpgTodella osaava porukka. Nuorimmat osallistujat olivat 25 vuotiaita ja vanhimmat meistä yli 60 vuotiaita. Tässä porukassa on laaja kirjo tietoa ja taitoa eurooppalaisesta nuorisotyöstä ennen ja nyt.

Kiinnostavaa on nähdä, että vuosittain nuorten kansainvälinen liikkuvuus on edelleen hiukan nousussa. Nuoria osallistui verkoston ohjelmiin 860, joista tyttöjä oli 493 ja poikia 366 sekä ohjaajia 187. Suurin osa projekteista (42,9 % )oli nuorisovaihtoja ja seuraavaksi suurin (39,3%) vapaaehtoistyöprojekteja. Loput olivat Strategisia kumppanuushankkeita, nuoristyöntekijöiden liikkuvuushankkeita, Nuorisoaloitteita, opintovierailuja ja erilaisia seminaareja.  Suurin osa hankkeista oli toteuteutettu Erasmus+ ohjelman tuella.


Ritva Platform4 29.10.2018.jpgRitva Platform5 29.10.2018.jpg

Nuorisokeskus Villa Elba on ollut aktiivisin toimija verkostossa jälleen kerran. Arviointiin osallistuivat vain ne organisaatiot, jotka vastaanottavat osallistujia omiin hankkeisiinsa.

Hyvä Suomi ja meidän huippu nuoret!

Elinan kanssa totesimme, että matkan tavoite täyttyi odotusten mukaisesti. Ensi vuodelle meillä on tarjolla Suomalaisille nuorille ja nuorten kanssa toimijoille monia kiinnostavia projekteja. Löysimme kumppaneita suomalaisiin projekteihin ja myös Elina sai hyviä kontakteja kansainvälisiin Leader hankkeisiin. Taas on reppu täynnä uusia metodeja, toimintoja, kumppaneita ja monta hienoa kokemusta.  Ensi vuonna tapaamme sitten Itävallassa. Sitä odotellessa….

Ritva Platform6 29.10.2018.jpg

Written by: Gamze Aydın

KIITOS MY FAMILY IN FINLAND 

Now I am back home, alone in my bed room in Turkey. I miss our home living together with 11 people. I lived about six weeks in Finland called country of lakes for me, this short term volunteer project was one of my long term living experiences with people from different countries. It was exactly cultural exchange opportunity. Dream that our party song was “Damat Halayı”. I dont know how many times we danced with it even with children.

 Ritva _22.10.2018.jpg

In first week, we were in a training to meet each other and explore local areas with other participant from Hungary, Spain, Italy, Luxemborg. We also are trying to learn how we can live together with 11 people from different country in a cottage.

Now when i am thinking this 1.5 mounths, we survived succesfully as a crowded and funny family. We were in heaven because of living in Villa Elba in Finland. We were middle of the forest and lakes and we had a lot of things to do. I tried SUP board, fishing, tenting, Atv riding, sauna in tent first time in my life.  

We slept in “white nights”, it was one of my dreams.

 

Before first step of our working, we had holiday about 4 days. I travelled east side of Finland whose side has more lakes. In this journey I found a perfect way to meeting and having a talk with local Ritva2-22.10.2018.jpgpeople and travelling free. It was hitchiking, I travelled about 600 kilometres. I visit my friend who has summer cottage. I have never been in touch with nature like this.

Our first work was helping preparing of Kokkola Cup. We helped preparing of footbal field, kiosks, cutting grass, carrying stuffs and preparing foods. Sometime it was boring but we met Katja who best boss ever. I used painting machine to paint lines in football field also grass cutting machine and made 200 sandwiches.

 

After we completed our first step of work, we have one more holiday about 2 days. In this holiday I stayed in tent and I learned how can I pick up tent, take shower in sea.  Firstly  I traveled Helsinki , ofcourse with hitchiking, and after Tallin, hitchiking was not possibel in the ship. Anymore  I am professional for finding free camp area. Sometimes inside of port area, sometimes beach, sometimes in front of museums

After holiday we start to work for Juku Camp in Kalajoki where has best beach in Finland. This part of Project was funniest time for me. We preparing action scenees and energizing games for children. We danced, played games and sang songs together. Children were also happy because of these international activities.

 

In the end I can say that I made a great decision for going Finland for my first EVS, I met an incredible country with regards to its nature, security and honest local people in this 6 weeks. I have gained is the countless experiences with my all new friends.

 I want to say thank you sincerely to my hosting organizations Villa Elba and its  all members and ofcourse my sending organization S&G Association and its all members and my dear friends… I love all of you and i only hope that the story doesn’t end here. We will meet again!

Ritva3_22.10.2018.jpgASIAKASKOKEMUS

Timo Lehto: kirjoittaja on Keskipohjanmaan koulutusyhtymän taloussuunnittelija, joka toi kollegansa eri puolilta Suomea vierailemaan Villa Elbaan.

Kiitos mukavasta Tyhy-päivästä Villa Elbassa!

Tänä vuonna oli minun vuoroni järjestää ohjelmallinen, rento illanvietto eri puolilta Suomea oleville kollegoilleni asiapitoisen päiväohjelman jatkeeksi. Viime vuonna vierailimme Torniossa, jossa laskimme kumiveneellä Kukkolankosken ja paistoimme varrassiikaa avotulella. Piti keksiä pohjalainen vastine tapahtumalle, jolloin otin yhteyttä Marjatta Roikoon,  Villa Elbaan. Rannikkokaupungissa kun ollaan, niin merellinen ohjelma oli heti etusijalla. Haastava ajankohta syyskuun puolessa välissä kuitenkin mietitytti. Piti saada vaihtoehdoksi myös jotakin sisätiloissa toteutettavaa, jos keli kävisi aivan mahdottomaksi. Siitä tuli välittömästi Escape-room osaksi ohjelmaa. Kanootit ja kajakit olivat entuudestaan tuttuja aiemmista tyhy-päivistä, mutta kun sitten näin 8 hengen suppilaudan, olin aivan myyty! Itse en ole koskaan suppaillut ja nyt sitten mahdollisuutena valtavan kokoinen lauta, jossa vielä mukana seitsemän muutakin. Ilman muuta ohjelmaan!

Suppailu_Timo Lehto.jpg


Kaikki sujui Elbassa suunnitellun mukaisesti ja kaikki olivat tyytyväisiä aktiviteetteihin ja niiden toteutukseen.

Ruoka oli aivan mahtavaa, kuten oli tiedossakin. Tuo itsepalvelu pää- ja jälkiruoan osalta mahdollisti jokaiselle riittävän ison annoksen ja tarvittaessa santsauksenkin.

Kun tuohon vielä tuli lisämausteeksi tilaamamme koomikon OA:n terapeuttinen esitys ennen jälkiruokaa ja sen aikana, oli ruoan sulaminen taattua.

Syyskuinen illanviettopäivä koitti juuri niin sateisena ja tuulisena kuin pelkäsimmekin. Olipa hyvä asia, kun olimme osittain varautuneet keliin varaamalla Escape-roomin. Sinne ilmoittautui heti puolet porukasta ulospääsyä ratkomaan. Suppailun suhteen kaatosade, ukkonen ja vielä raekuurokin vähän mietitytti, mutta onneksi sade ja tuuli hellitti, juuri ennen h-hetkeä. Sulloiduimme märkäpukuihin toinen toistamme tukien ja lopulta näytimme varsinkin urheilullisilta tiukoissa asuissamme. Kävi ilmi, että kukaan meistä ei ollut aiemmin suppaillut. Mielenkiintoinen ja haastava ”cruisailu” oli tulossa. Viitalan Timo Elbasta veti pienen kuivaharjoittelun rannalla ennen lautan vesille laskemista ja tuli onneksi kippariksi mukaan. Sitten koitti h-hetki ja menoksi. Ensimmäinen minuutti oli melkoista taistelua epäuskon kanssa. Eihän tässä nyt voi päällä pysyä. Jalat tärisivät kuin horkassa. Vähitellen jalat ja aistit jotenkin sopeutuivat laudalla seisomiseen ja homma alkoi sujua. Kiersimme lopulta tunnin lenkin ensin Mustallekarille, siitä messualueen rantaan ja takaisin. Välillä vauhti ainakin tuntui jo melkoiselta ja maisemat suorastaan vilisivät silmissä! Hikihän se suppaillessa tuli, kukaan ei tippunut laudalta ja kaikille jäi mahtava fiilis kokemuksesta. Isolla laudalla suppailua voi ehdottomasti suositella tyhy-päivän ohjelmaksi. Vasta-alkajillekin.

Suppailu_Timo Lehto2.jpg
Timo Lehto, Taloussuunnittelija, Keskipohjanmaan koulutusyhtymä

Timo Viitala).jpg

Kirjoittaja Timo Viitala toimii Villa Elbassa kehittäjänä

Kesä Villa Elbassa!

Villa Elban kesään kuuluvat perinteisesti nuorisoleirit, tyhy-päivät, ja matkailijat. Tämä kesä ei tehnyt poikkeusta vaan saimme vierailijoita samaan tapaan jokaisesta näistä ryhmästä. Kesä kului

Laiturisauna
Laiturisauna
muutenkin varsin vauhdikkaasti, varsinkin kun lisäsimme vielä palvelutarjontaamme avoimella saunavuorolla sekä SUP-laudoilla. Molemmat näistä saivat iloksemme hyvän vastaanoton ja molemmat tulevat myös jatkossa olemaan osa palveluitamme.

SUP-lautojen osalta pyrimme myös siihen, että ensi kesänä niitä voidaan vuokrata viikonloppuisin sekä iltaisin. Villa Elban aukioloajat tänä kesänä tekivät välillä haasteelliseksi varsinkin SUP-lautojen vuokrauksen palveluaikojen ulkopuolella.

Pyrimme myös jatkossa ottamaan suurempaa roolia TYHY-päivien tarjonnassa. Hyvin suosittu Escape-room saa seuraa mm. Fatbikestä, jo mainituista SUP-laudoista ja mahdollisesti myös jatkossa purjelaudoista. Merellinen sijaintimme tekee mahdolliseksi laajentaa palveluitamme siihen suuntaan ja toivottavasti ensi kesänä yritykset ja joogaajat_timon blogi.jpgporukat voisivat vuokrata kauttamme, vaikka purjelautailun alkeet-peruskurssin.

Tänä kesänä järjestimme yhteistyössä Kokkolan jooga yhdistyksen kanssa virallisena joogapäivänä ilmaisen tunnin. Tätä pyrimme myös jatkamaan ja mahdollisesti myös talvella onnistumme järjestämään viikonlopun kestävän joogaretriitin.

Näistä asioista tulemme kuitenkin myöhemmin ilmoittelemaan. Siihen asti mukavaa loppukesää Elbasta!


Elban rantaa_timon blogi.jpg
C uusi kuva.jpg

Kirjoittaja Catarina Silvander on Villa Elban toimitusjohtaja

Laatuleimatut Nuorisokeskukset kokoontuivat Budapestissä!

Kirjoittamisen hetkellä istun lentokoneessa kotimatkalla Budapestistä. Voisin aloittaa toteamalla, että 30 asteen helle ja tiivis työskentely ei ole paras mahdollinen yhdistelmä... mutta ei saa valittaa kun ei tarvitse palella, joten en sanokaan niin.

Olin siis Budapestissä Euroopan Neuvoston nuorisokeskusten laatuleiman saaneiden ja prosessissa olevien vuositapaamisessa. Paikalla oli nelisen kymmentä toimijaa Euroopan eri nuorisokeskuksista. Kokouspäivien fiilis oli aivan upea! Keskustelu oli avointa ja pohdiskelevaa, kaikilla oli tilaa esittää mielipiteitä ja kysymyksiä ja niitä kyllä onneksi oli.

Standard and quality concept for the Council of Europe Quality Label for Youth Centers

1. Value education

• The activities of the European Youth Centers promote identification with and commitment to the values of the Council of Europe through nonformal education with young people.

2. Multiplication of social impact

• The activities of the European Youth Centers aim to support young people to become actors of social change and not only their individual advancement and development.

3. Influence on youth policy

• The European Youth Centers promote and host standard-setting activities in fields important to youth policy from the European level to the local level; intensive co-operation of youth work practice, youth research and youth policy is encouraged.

4. Knowledge development and educational innovation

• The European Youth Centers act as laboratories for innovation in youth work and for the creation of knowledge about young people and how to work with them through value education. Knowledge development and innovation capacity is ensured through a team of in-house educational staff.

5. International co-operation

• The European Youth Centers provide professionals and volunteers of the youth sector with the opportunity to exchange and learn across national boundaries.

Euroopan neuvostolla on kaksi omaa nuorisokeskusta, Strasbourgissa ja Budapestissä joiden tehtäviin kuuluu neuvoston arvojen (ihmisoikeudet, demokratia, oikeusvaltio) levittäminen nuorisotyön ja sen kehittämisen kautta. Yhdeksän vuotta sitten Euroopan Neuvosto aloitti myös hankkeen, jolla jäsenvaltioiden nuorisokeskuksia voitaisiin sertifioida samoilla periaatteilla.

Budapest.jpg

Nuorisokeskus Villa Elba oli Euroopassa kolmas ja Suomessa ensimmäinen, joka laatuleiman sai (2014). Sen jälkeen meidät on auditoitukin jo kerran ja tällä hetkellä voimassaoloaika on vuoteen 2021 asti. Tällä hetkellä leiman on saanut 12 keskusta ja yksi näistä ei ole saanut siihen jatkoa. Auditointiputkessa on myös kourallinen keskuksia, mm. yksi toinen keskus Suomesta. Toivotan onnea Nuorisokeskus Marttiselle Virroille! Ja näin meidän kesken olen kyllä varma että se irtoaa. Lisätietoa laatuleima asiasta https://www.coe.int/en/web/youth/quality-label-for-youth-centres

Kokouksessa kävimme läpi Euroopan neuvoston uudet suositukset (1-7) nuorisotyöhön CM/Rec(2017)4. Löytyy epävirallisena käännöksenä Suomeksi: https://rm.coe.int/recommendation-on-youth-work-fin/168078b731

Meillä Suomessa on itsestään selvää että, on olemassa koulutettuja nuorisotyöntekijöitä, että on kunnallinen/paikallinen nuorisotyö ja että on aktiivista nuorisotutkimusta sekä näiden välillä aktiivista vuoropuhelua. Näin ei (vielä) ole Euroopan Neuvoston kaikissa 48 jäsenmaassa.

Keskustelimme myös laatuleimaan peruskriteereiden (kirjoituksen alussa olevat) lisäksi täydentävistä lisämäärittelyistä. Alkuperäiset kriteerit vastaavat enemmän kysymykseen miksi tarvitsemme nuorisokeskuksia ja tämä lisäosa selvittelee enemmän nuorisokeskusten toimintaa ja mahdollisuuksia. Teksti löytyy tässä vaiheessa vielä vaan englannin kielellä, joten alla oma käännös.

 1. Nuorisokeskukset ovat nuorten tila/paikka (space) ja
  • tilat ovat suunniteltuja nuorille sopiviksi ja henkilökunta on ammattitaitoista
  • niissä luodaan muistoja ja verkostoja
 2. Nuorisokeskukset ovat oppimisympäristöjä ja
  • täydentävät koulumaailman tarjontaa
  • vastaavat eri sidosryhmien tarpeisiin
 3. Nuorisokeskukset ovat osaamisen keskipisteitä ja non formaalin oppimisen innovaattoreita ja
  • yhdistää eri sidosryhmien nuorisotyöllistä osaamista
  • ovat innovatiivisen nuorisotyön laboratorioita
 4. Nuorisokeskukset ovat nuorisotyön multiplikaattoreita (multipliers) ja
  • ovat ”hot spots” non-formaalin oppimisen kanssa tekemisissä oleville.
  • Ja kolmantena teemana oli esillä nuorisotyön ja nuorisokeskustyön laadun määritteleminen ja mittaaminen. Pyydettynä esittelin Suomen Nuorisokeskusten laatutyöprosessia, sekä onnistuneet että vähemmän onnistuneet asiat. Ensi vuoden tapaamiseen suunniteltiinkin, että syventyisimme entistä enemmän laatuun ja sen mittaamiseen.

Kaiken kaikkiaan oli onnistunut matka, joss oli paljon asiaa, asiantuntevaa porukkaa ja tulevaisuuteen suuntautunut meininki.

Catarina SilvanderLiisa.jpg

24.4.2018

Hello.

 

My name is Liza. I come from Slovenia. I study Adult education and career development in University of Primorska, Faculty of Education. I came to Youth Centre Villa Elba in Kokkola to make my internship which is supported by Erasmus+ program. In Slovenia I´m a volunteer in youth centre where I´m a mentor to an EVS volunteer and sometimes I help with organizing different activities for youngsters. Every year I participate some camps where I´m a leader of one group of children. Something more about me… I like hiking, running, skiing, dancing etc. I like art, I like nature and of course I love travelling. So if you want you can join me in any of this activities.

 

I arrived to Kokkola on 23th of March. My first impression of Finland and Finns is very positive. I think Finnish people are very nice, calm and positive in comparison with Slovenians. I think Finns are sometimes shy but when you start to talk with them they really like to help you and to talk with you. For me in Finland was the first time that I have seen frozen sea. I can´t believe that people are walking and cross-country skiing on it or even driving with their cars. The first time I tried to walk on the sea I was very scared and I thought I will fall into the water. Now I also go cross-country skiing and it´s amazing! I´m looking forward to learn some Finnish words but for now I can say it´s very difficult to learn Finnish, especially when you have to say two letters together.

 

Erasmus+ is giving an option for studying and making an internship abroad. I think this is an opportunity you shouldn´t miss so I go for it. Because I know that in Finland is one of the best school systems I decided to do my internship in here and to discover what is the secret about it. I really like the work with youngsters so I came to make my internship in youth centre. After my experience in Villa Elba I would like to use my new knowledge and improve the system in Slovenia.

 

In Villa Elba I have already met all the employees and they have presented me the work they do. They have also explained what is my role in youth centre. I will help with organizing and performing on arrival trainings for new volunteers, one short-term EVS and camp schools. I will also participate the trainings for teachers about outdoor activities. I think I will get a very rich experience from all the activities I will do in Villa Elba. At the end I can say that I feel a very positive atmosphere in Villa Elba and this is the most important for me.

 

This is everything for now and see you soon again.

 

Liza

 


Villa Elban ensimmäinen vuosi Green Key- nuorisokeskuksena

Kirjoittaja: Vesa Sainio toimii Villa Elbassa Ympäristökasvattajana ja elämyspedagogina ja  on koordinoinut Green Key -projektia.

GK Vesa logo.jpg

Vuosi 2017 oli nuorisokeskus Villa Elban ensimmäinen vuosi Green Key- sertifioituna nuorisokeskuksena. Ympäristöasioita ryhdyttiin seuraamaan ja laittamaan kuntoon vuoden 2016 loppupuolella ja maaliskuussa 2017 olimme valmiita sertifiointia varten. Tässä tiedoksesi, mitä vuoden aikana tapahtui!


Tähän keskityttiin – veden säästö ja ympäristökuormituksen vähentäminen

GK Vesa pisara.jpg

Vedensäästö oli vuoden 2017 erityinen painopiste. Päärakennuksen WC-tilat remontoitiin tammikuussa ja siinä yhteydessä kiinnitettiin hankinnoissa erityistä huomiota veden kulutuksen vähentämiseen. Vedensäästöön pyrittiin myös muissa rakennuksissa ja tästä syystä saunarakennuksen ja mökkien suihkusuuttimet vaihdettiin vettä säästäviin malleihin.


GK Vesa imuri.jpg

Puhtaanapidon osalta selvitettiin kaikkien käytössä olevien aineiden ympäristömerkit sekä vaihdettiin joitain aineita toisiin puhdistusaineisiin. Myös puhtaanapidon käytäntöjä kirjattiin aiempaa paremmin ylös liiallisen pesuaineen käytön välttämiseksi.GK Vesa töpseli.jpg

Energiansäästöön pitkällä aikavälillä pyrittiin vaihtamalla valaisimia sisällä ja ulkona vähemmän kuluttaviin malleihin. Saimme samalla kerralla päivitettyä valaisimet energiapihimpiin malleihin ja uudistettua valaistuksen ilmettä erityisesti ulkovalojen osalta.
GK Vesa ruokailu.jpg

Keittiössä listasimme käytössä olevat lähi- ja luomutuotteet sekä teimme suunnitelman siitä, miten ryhdymme tulevaisuudessa laajentamaan näiden tuotteiden osuutta keittiössämme. Lisäksi kokeilimme vuoden aikana ruokajätteen määrän mittausta asiakkailta roskiin menevän ruoan osalta.GK Vesa Pensseli.jpg

Remonttien ja kunnostusten yhteydessä pyrittiin näyttävään ja toimivaan lopputulokseen mahdollisimman pienillä materiaalipanoksilla. WC-remontissa vanhoja kaakeleita ei purettu, vaan lattiat puhdistettiin tehokkaalla pesuaineella ja –koneella ja seinäkaakeleita maalattiin ilmeen uudistamiseksi. Ruokasalin pöytien ja tuolien uusiminen toteutettiin maalauttamalla puiset tuolit uudelleen ja vaihtamalla metallisten pöydänjalkojen päälle uudet pöytäkannet. Näin jätettä syntyi mahdollisimman vähän.


Mitä saavutettiin?

Vedenkulutuksen vähentäminen onnistui jopa yli odotusten. Päärakennuksen uusilla vesikalusteilla ja uusilla suihkusuuttimilla oli selvästi merkitystä vedenkulutuksen pienentymisessä.

Vihreä sähkö.jpg

Vuonna 2017 vettä kului 23% vähemmän, kuin 2013-2016 keskimäärin. Asiakasmäärään suhteutettuna vettä kului 2017 30% vähemmän kuin 2013-2016 keskimäärin. Jos säästämämme puhtaan veden olisi lastannut säiliöautojen kyytiin, olisi vettä riittänyt täyttämään neljäntoista rekan säiliö!

Energiankulutusta onnistuttiin vähentämään vuonna 2017 noin 1,6 % verrattuna vuosien 2014-2016 keskiarvoon. Koska sähkönkulutus sähkölämmitteisissä rakennuksissa riippuu suuresti talvikauden pakkaslukemista, on eri vuosien kulutuslukemia vaikea vertailla keskenään. Joka tapauksessa kulutuslukemat jatkoivat laskevaa käyräänsä.

Iso päätös energiasektorillamme oli loppuvuonna 2017 tehty päätös, jonka mukaan ostamme nyt GO-alkuperätakuun mukaista uusiutuvilla tuotantomuodoilla tuotettua energiaa. Ostamamme energia on tammikuusta 2018 alkaen ollut 100% uusituvaa. Ostamamme sähkö on pääosin vesivoimaa sekä lähialueen biopolttoainevoimaloiden tuottamaa sähköä.

Mitä seuraavaksi?

GK Vesa kierrätys.jpgVuonna 2018 keskitymme erityisesti jätteen vähentämiseen ja jätteiden kierrätyksen tehostamiseen.

Erityisenä tavoitteena on vähentää ruokajätteen määrää. Ryhdymme seuraamaan entistä tarkemmin lautashävikin määrää sekä pyrimme vähentämään keittiössä syntyvän ruokajätteen määrää entisestään.Keittiössä syntyvään hävikkiin voimme vaikuttaa henkilökuntamme voimin, mutta lautashävikin GK Vesa hävikki.jpgvähentämisessä suurin panos tarvitaan asiakkailtamme.

Tule siis auttamaan meitä – joka annoksella on väliä!

 

 

Lue lisää Green Keystä: http://greenkey.fi/

PS. Olemme pari vuotta olleet mukana Pidä saaristo siistinä ry:n hankkeessa, jossa on kartoitettu uimarantojen roskaantumista ja siivottu rantoja. Villa Elban rannat siivotaan taas lumien sulettua. Jos haluat osallistua rantojemme siivoukseen, ota meihin yhteyttä! Jos haluat järjestää omat talkoot lähirantasi siivoamiseksi, käy kurkkaamassa lisätietoja Siisti biitsi- talkoiden järjestämisestä täältä:

http://www.pidasaaristosiistina.fi/projektit/siisti_biitsi

Toiset asiat kuuluvat mereen, toiset eivät. Pidetään roskat kurissa rannoillamme ja sannoillamme!


https://www.facebook.com/Thecoolhunterofficial/photos/a.

396468113763493.91866.396356547107983/1312062578870704/

 

 

Keväisin terveisin,

Vesa Sainio

ympäristökasvattaja

jatta.jpg

Kirjoittaja: Marjatta Roiko, toimii myynnin ja markkinoinnin parissa Villa Elbassa

TYÖYHTEISÖSTÄ HUOLEHTIMINEN ON TÄTÄ PÄIVÄÄ

Keväänkorvalla Elban varauskalenterit täyttyvät TYHY-päivä -tilauksista. Olemme havainneet selkeästi uuden trendin; yritykset haluavat huolehtia henkilöstönsä jaksamisesta ihan eri tavalla kuin pahimpina lamavuosina. Nostetta ja valoa on siis näkyvissä paitsi taloudessa, myös yrityskulttuurissa.

2487aa89-28a6-46b5-a734-40396daad3d9.jpg


Motivoitunut, huomiota ja kiitosta saanut henkilökunta antaa iloiten enemmän itsestään yritykselle, kuin jos se unohdettaisiin ja ajateltaisiin pelkästään työn suorittajana vailla arvostusta.

Asia on todella merkityksellinen. Taloudellisena satsauksena TYHY-päivä ei ole yritykselle suuri, mutta hyvin merkittävä motivaation ja yhteishengen luoja. Kun vedetään nauraen yhtä köyttä Tappajaorava-ohjelmassa niin on kykyä ja halua tehdä sitä samaa myös työpaikalla ja kun etsitään yhdessä ratkaisua, jolla päästä ulos Elban Escape Roomista, osataan ryhmänä hakea ongelmanratkaisua vähemmän ryppyotsaisesti myös työpaikalla.  

On tutkittu, että työ sinänsä ei stressaa ihmistä mutta arvostuksen puute ja se, että yksilöä ei nähdä, aiheuttaa paitsi huonoa mieltä myös motivaation puutetta sekä sairaslomien lisääntymistä.

Hyvään TYHY-päivään kuuluu raitis ilma, hyvä ruoka, yhteishengen nostamista ohjelmien parissa, luonnossa samoilua tai kunnon seikkailu. Uusi ohjelmamme isoille ryhmille on Elban Selviytyjät.

Tutustukaa ohjelmiin ja ollaan yhteydessä!

Kirjoittaja: Villa Elban työharjoittelija Sari Juvani.

Nuoriso- ja vapaa-ajan opiskelua aikuisiällä

Pitkän uran kotiäitinä tehneenä heräsin pari vuotta sitten ajatukseen, että nyt voisi olla hyvinkin aikaa opiskella. Ison perheen kaitsijana ja harrastusten puitteissa nuorison kanssa pyörineenä Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan koulutus tuntui luontevalta.

Sari Juvani luonnossa_blogi 9.2..jpg

Aloitinkin alan opiskelut syksyllä 2016 Keski-Pohjanmaan ammattiopiston aikuislinjalla. Opiskelu alkoikin mielenkiintoisesti tutustuen opiskelukavereihin, joiden taustat olivat kaikilla erilaiset ja ikäjakauma oli todella suuri. Opiskelu on monimuotoista ja joustavaa, lähipäivistä omatoimiseen opiskeluun työssäoppimisjaksoineen. Aikuisopiskelu eroaakin nuorten koulumuotoisesta opiskelusta ja asuntolaelämästä huomattavasti!

Minulle tällainen opiskelurytmi ja –tapa sopii mainiosti. Vaikkakin perheellisenä välillä on haasteellista saada opiskelurauhaa tehdä tehtäviä, on ruuanlaittoa, siivousta, kaupassakäyntiä, lasten harrastuksia, omia harrastuksia ja vaikka mitä. Mutta kaikelle löytyy aikaa, kun on motivaatiota.

Aikuisiällä opiskellessa huomaa joskus omaavansa tietoja ja taitoja, joita ei edes tiennyt osaavansa. Paljon osaamisesta tulee kokemuksen kautta, eikä ihan kaikki ole uutta. Oppimista tapahtuu myös käytännön harjoitteiden ja non-formaalin oppimisen kautta. Ohjaamista oppii ohjaamalla ja vaeltamistahan ei opi kuin vaeltamalla. Aikaisempia opintoja voidaan myös hyväksilukea eikä siten tarvitse opiskella jotakin asiaa kahteen kertaan. Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat mahdollistavat sen.

Pääsin työssäoppimaan Villa Elbaan, joka onkin monipuolinen harjoittelupaikka. Villa Elbassa voi tehdä ohjausta, opetella projektisuunnittelua ja –työtä ja tehdä kansainvälistä työtä, kaikista näistä pidän todella paljon.  Olin päässyt ympäristöön, joka on inspiroiva ja osaava sekä minulle sopiva. Olen oppinut ihan valtavasti Villa Elbassa! Jokaisessa työssöoppimispaikassa on tärkeää, että sen tuntee omakseen ja että siellä otetaan harjoittelija lämpimästi vastaan. Vaikkakin joskus joku pääsee paikkaan, mikä ei niin tunnu omalta, niin jokaisesta harjoittelusta saa arvokasta kokemusta.

Nyt häämöttää jo loppusuora opiskelussa ja valmistuminen on nurkan takana.C uusi kuva.jpg

Kirjoittaja: Villa Elban toimitusjohtaja Catarina Silvander

Villa Elbassa asuu laatu!

Laatu on yksinkertaisuudessaan kaikkia niitä asioita, joilla on merkitystä palvelunkäyttäjän tarpeen tyydyttämisessä. Jokaisella kävijällä on omat ennakko-odotukset ja hänen kokemansa laatu on siitä kiinni, miten hyvin olemme osanneet tarjota juuri hänen tarvitsemaansa palvelua. Näin yleisellä tasolla, mutta mitä se sitten tarkoittaa käytännön toiminnassa Villa Elbassa? Laadun varmistamisen työnimi Villa Elbassa on ”asiakkaalta tuntuu paremmalta lähtiessä kuin tullessa”.

Israelilainen ryhmä hauskanpidossa
Israelilainen ryhmä hauskanpidossa

Laatu on jo sanana hankalasti hahmoteltavissa ja monesti hyvin subjektiivinen kokemus. Nuorisokeskustoiminnalle on yleensä jollakin tasolla määritelty kriteereitä, jotka muuttuvat subjektiivisiksi kokemuksiksi kun erilaiset lapset, nuoret, kävijät ja asiakkaat arvioivat sitä omien tarpeidensa ja kokemustensa pohjalta. Palvelua voidaan siis pitää laadukkaana, jos asiakas on tyytyväinen ja toteaa saaneensa rahoilleen ja odotuksilleen täyden vastineen. Jotta tämä toteutuisi, pitää ennakkoon olla tietoa ryhmän tarpeista ja ennakko-odotuksista ja ryhmällä pitää olla tietoa toimintatavoistamme, ohjelmasta ja fyysisistä puitteista, eli laadukas palveluprosessi alkaa jo ensimmäisestä yhteydenotosta.

Hyväntuulinen Tappis
Tappajaorava

Villa Elbassa nuori ja nuorten tarpeet ovat aina olleet toiminnan keskiössä ja laatuun ja laadukkaaseen toimintaan on panostettu kovasti. Keskeinen tavoite on vaikuttaa positiivisesti nuoreen ja hänen elämäänsä. Laadukas nuorisokeskustoiminta ei ole vaan yksi asia, vaan monesta asiasta koostuva kokonaislaatu, jolla voidaan vaikuttaa sekä yksilö- että ryhmätasolla elämän- laatuun ja tulevaisuuden valintoihin.

Laatua voi johonkin pisteeseen asti todentaa laatusertifioinnin kautta. Jokainen sertifikaatti keskittyy erilaisiin näkökulmiin ja tuo siten erilaisia asioita esille. Villa Elballe on tällä hetkellä myönnetty kaksi kansainvälistä laatusertifikaattia: Eurooppalaisten nuorisokeskusten laatumerkki (Quality Label – QL) ja Green Key. QL keskittyy paljon pedagogiseen osaamiseen ja työn organisointiin, kun Green Key taas arvioi toiminnan ja fyysisen ympäristön ympäristönäkökulman kautta.

Laatua ja vaikuttavuutta voidaan myös arvioida yksittäisten nuorten elämänkaaren muuttumisen kautta. Vuosien aikana olen nähnyt muutoksen monessa nuoressa; esimerkiksi he ovat saaneet lisää varmuutta, sosiaalisia taitoja, ystäviä ja uskoa tulevaisuuteen. Muistan useita nuoria, jotka tullessaan meille olivat ihan lukossa. Olivat ehkä jääneet kotiin ja tavallaan menettäneet yhteyden ympäröivään maailmaan, ehkä niin ettei enää osannut edes tervehtiä vastaantulijoita tai puhua toisten kanssa. Muistan erityisesti yhden harjoittelijan joka käveli seiniä pitkin, ettei tarvinnut kohdata toisia ihmisiä; ei katsonut silmiin, ei tervehtinyt, istui ruoka- tai kahvipöydässä erillään jne. Muutaman viikon jälkeen hän uskalsi kokeilemaan kaikkia näitä asioita. Harjoittelujakson päätyttyä hänellä oli ajatus miten hän pääsee eteenpäin elämässään ja jopa siitä että hän halusi eteenpäin elämässään. Nuorten tarinat kertovat yksittäisen nuoren matkasta ja muutoksesta, mutta sen perusteella on kuitenkin vaikeata arvioida toiminnan laatu ja vaikuttavuus kokonaisuudessaan.

Pitkospuut työn alla
Pitkospuiden teko

Nuorten ja lasten kanssa tehtävässä työssä osaaminen on tärkein yksittäinen asia joka vaikuttaa työn laatuun ja nuoren positiiviseen muutokseen. Ilman yksittäisen ohjaajan osaamista eri tilanteissa ei voi olla laadukasta työtä. Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen osallistumalla koulutuksiin, benchmarkkaus -käynteihin etc. varmistetaan laatu pitemmällä aikavälillä.

Toinen keskeinen asia on riittävä pedagoginen henkilöstö, jotta osaavia ohjaajia on riittävästi eri ohjelmissa.  Olen erittäin ylpeä siitä, että Villa Elbassa n. 60 % työntekijöistä ovat nuorisotyön sisältötöissä esimerkiksi ohjaajana tai projektityöntekijänä.  Olen yhtä ylpeä siitä, että se 40 % työntekijöistä, jotka ovat peruspalveluissa ja hallinnossa, ovat oman työnsä asiantuntijoita mutta ovat myös sisäistäneet kasvatustehtävänsä perustehtävän lisäksi ja osallistuvat siihen työhön teemalla ”koko talo kasvattaa”!

Asiantuntijuuden vahvistaminen muuttuvassa maailmassa ja vaatimusten kasvu korreloi suoraan laadun ja vaikuttavuuden kanssa. Villa Elbassa tekeillä oleva nuorisotyön suunnitelma tulee antamaan uusia koordinaatteja tähän kehittämistyöhön. Suunnitelma, jonka kautta voimme löytää vastauksia tulevaisuuden suuntiin ja tarpeisiin, perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, kansainvälisiin sopimuksiin ja suosituksiin sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksiin ja Villa Elban strategiaan yms.

Laadun ja vaikuttavuuden muuttaminen mitattaviksi elementeiksi onkin sitten ihan oma lukunsa. Miten puetaan nuorissa tapahtuva muutos numeeriseen muotoon? Ja mistä tiedetään miten esimerkiksi parin yön ohjelma Villa Elbassa on pidemmällä aikavälillä vaikuttanut lapsen tai nuoren arkeen, valintoihin ja tulevaisuuteen? Päättäjät tarvitsevat numeroita, jotta pystyvät arvioimaan onko nuorisokeskustoimintaan sijoitettu euro tuottanut sitä hyvinvointia ja tulevaisuutta mitä on ajateltu.

Seuraava askel laadun mittaamisprosessissa on juuri se; yritetään pukea onnistunut ja hyvä toiminta mitattaviin määreihin! Tietysti asian voi tehdä helpoksi ja laskea kävijöitä tai laskea erilaisia keskimääräisä asioita, mutta kertooko se todellisuuden ja eron eri toimijoiden välillä? Ei minun mielestä. Pitää löytää tapa hahmottaa kokonaislaatua erilaisten kriteerien kautta. Tämä on kirjattu Villa Elban tämän vuoden toimintasuunnitelmaan. Haastetta siis on… Ideoita?

Catarina Silvander, toimitusjohtaja


Markku Hukari
Markku Hukari

Kirjoittaja: Markku Hukari on toiminut Villa Elbassa, Luontokoulussa ohjaajana pian 15 vuotta, joista myös sosiaalisen nuorisotyön koordinaattorina viimeisen vuoden ajan.

Vedetään Nuottaa Elbassa.

Mitä nuotta on?

Nuotta-valmennus tukee erityisesti niitä nuoria, joille sosiaalisista suhteista ja arjesta selviäminen asettaa haasteita. He ovat usein kokeneet vastoinkäymisiä elämässä, työ- tai opiskelupaikan etsimisessä, eivätkä välttämättä usko omiin mahdollisuuksiinsa.

Nuotta-valmennus on OKM:n tukemaa toimintaa, kuten Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta. Nuotta toimii tukipalveluna ja lisäresurssina Etsiville ja työpajoille.

Nuotta-valmennukset Villa Elbassa sisältävät elämyksellisiä ja hauskoja ohjelmia, yleensä lähiluonnossa, Vanhansatamanlahden rannoilla ja –laineilla, sekä joskus Kokkolan keskustassa.
Sosiaalisia taitoja harjoitellaan uudessa ympäristössä. Majoittuminen ja ruokailut hoituvat siististi ja ajallaan Elbassa. Elämäntilanteiden ja uusien kokemuksien herättämät keskustelut ovat tärkeitä, ja niille varataan riittävästi aikaa.

Nuoret saavat myös kuulla kansainvälisistä mahdollisuuksista, joihin pääsee käsiksi Villa Elban kansainvälisen kumppaniverkoston avulla.

Yhteistä toimintaa
Yhteistä toimintaa


Vuosi Nuottaa takana allekirjoittaneella…

Nuotta-ryhmien vetäminen jännitti etukäteen hiukan. Kaikkien kanssa ollaan pärjätty -yleensä jopa loistavasti! Viime keväänä eräs etsivä nuorisotyöntekijä kertoi Nuotta-valmennuksen jälkeen, että hän kuuli nuorensa nauravan ääneen ensimmäistä kertaa, ja oli jopa saanut valokuvan missä tämä hymyili. ”…Oikein hampaat näkyivät!” Aivan parasta palautetta.
Oma tyyli Nuotta-ohjaajana hioutuu ja tiedän paremmin, miten otan nämä ryhmät vastaan. Ne ovat hiukan erilaisia kuin luokkaretki- ja muut koululaisryhmät…

Yksi ohjaajan rituaali ennen nuotta-ryhmän saapumista voisi olla hetki oman nuoruuden muistelua. Noh, siitä on vierähtänyt jo hetki, mutta jotain muistan: Kaikki ei ollut aina juhlaa. Oma maailma kasvoi. Se oli jännää ja välillä hämmentävääkin. Uusia kokemuksia hamuttiin, ja usein niillä reissuilla EI tullut turpaan.
…kuinka pitkään joku uusi ja jännittävä kokemus tuntuikaan sisällä rinnassa. Kaverit olivat tärkeitä, kun kokemuksista haluttiin kertoa. Yhdessä kokeminen lähensi meitä. Ja vaikka näitä kavereita näen tosi harvoin, silloin kun törmätään, jatkamme nauraen juttua, kuin kaikki olisi tapahtunut vasta viime viikolla.

Kanootilla
Kanootilla


Niitä me voimme Elbassa tarjota. Suuria ja pieniä elämyksiä. Riskit minimoiden. Joskus yksinkertaisiakin asioita: Hiljaa luonnon helmassa istumista, makkaran paistamista nuotion ympärillä… Nuotta-valmennuksessa houkutellaan ja potkitaan nuoret ulos tekemään asioita ja kokemaan asioita oman ryhmänsä kanssa. Täyden päivän jälkeen ruoka maistuu, ja ihminen nukahtaa tyytyväisenä. Uskon että ihminen on pohjimmiltaan leikkivä ja utelias otus. Kun tarjotaan näitä elämyksiä, ne toimivat vauhdittajana, tai kimmokkeena nuorelle, jolta on vauhti pois, tai suunta hukassa. Joku saattaa löytää hymynsä, joku uuden harrastuksen. Tiedän, että pari nuorta on suuntaamassa ulkomaillekin.

Lue linkistä erään Nuotta-porukan blogiteksti:

http://taikupaja.blogspot.fi/2017/10/muikea-matka-kokkolaan.html
Vuoden 2017 viimeinen blogikirjoitus 18.12.2017

Årets 2017 sista blogginlägg 18.12.2017

Hanna Snårbacka.jpg

Skribenten är Hanna Snårbacka, som första gången var med som ledare i Irland på ungdomsbyte.

Hanna Snårbacka kirjoittaa kokemuksesta olla ensimmäistä kertaa ohjaajana nuorisovaihdossa.

När jag fick möjligheten att fara med som ledare på ett ungdomsutbyte till Irland tänkte jag ungefär 2 sekunder på saken innan jag tackade ja. Efter det beslutet ångrade jag mig nog ett antal gånger innan vi var iväg, men så här efteråt är jag otroligt glad och tacksam över att jag fick och tog chansen att fara och jag ångrar inte att jag deltog på ett endaste vis.

Jag är alltså Hanna, en 34-årig tvåbarnsmamma som jobbar som timlärare i gymnastik till vardags och har deltagit för första gången som ledare för ett ungdomsutbyte. Jag har varit aktiv inom ungdomsverksamheten i Nykarleby ridklubb (NURK) under många år, och det är den vägen jag nu fick möjlighet att resa till Irland med 12 st. fantastiska ungdomar.

Nuorisovaihto Hanna Snårbacka 1.jpg


Från att på sommaren ha fattat beslutet till att vi verkligen var på väg så var det en hel del att göra och  tänka på. Vi ville att gruppen skulle börja känna varandra lite mer innan vi åkte iväg, plus att vi behövde samla ihop mera pengar så att resan inte skulle bli att kosta något för deltagarna. För att samla ihop pengar så ordnade vi en hopptävling på NURK området samt ordnade ett cafe under en tvådagars nationell hopptävling under hösten som NURK ordnade. Vi träffades regelbundet med gruppen under hösten, under träffarna planerade vi tävlingarna och cafeet som vi ordnade för pengainsamlingen. Inför resan hade vi som uppgift att göra en presentation om Finland och Nykarleby som vi sedan skulle visa för de andra deltagarna under utbytet, så den gjorde vi också tillsammans innan vi åkte. Det stora temat under veckan i Irland var ”No hate”, en kampanj mot rasism och mobbning och vad det innebar bekantade vi oss också med inför resan.

När det var avresedags och vi på måndagsmorgonen träffades vid tågstationen i Bennäs och det var dags att resa iväg var det en minst sagt upprymd stämning bland deltagarna. Det största missödet under resan (överhuvudtaget under hela veckan!) var att tågdörrarna inte öppnades när vi borde ha stigit av och bytt  tåg i Tikkurila. Men i och med att det verkligen lämnade på att det var det största missödet under hela resan totalt så gör det verkligen inget, vi kom ju fram ändå fast vi hamnade att byta tåg lite fler gånger än planerat. För vissa av deltagarna var det första gången de reste med flygplan, så det var väldigt spännande. Som tur var fick vi en lugn och skön flygtur över till Dublin. Väl på plats vid Dublin flygplats möttes vi av de irländska ledarna som gav oss skjuts till scoutcentret Larch Hill var vi spenderade den mesta av tiden.

Nuorisovaihto Hanna Snårbacka 2.jpg

Under de första dagarna gick den mesta av tiden ut på att lära känna varandra genom olika lekar och aktiviteter, och att helt enkelt våga börja prata engelska med främmande människor. Vi hade en hel del praktiska aktiviteter som väggklättring,  höghöjdsrepbana, bågskytte samt sociala experiment. Vi jobbade också med ”no hate” projektet och diskuterade mycket om hur man bemöter människor och vikten av att alla människor har samma värde oavsett bakgrund. Under tiden i Larch Hill lade vi ner mycket tid på att planera en flash mob med temat ”no hate”som vi sedan utförde när vi var i Dublin i helgen.

Under kvällarna fick vi höra de andra ländernas presentationer om sitt eget hemland samt smaka på lokala delikatesser, och på torsdagskvällen var det Finlands tur. Vi höll vår presentation och bjöd på bl.a. karelska piroger, salmiakgodis, fazers blå choklad, havtornssaft, xylitol tuggummi och muminkex o.s.v..

I och med att Halloween inföll sig under veckan vi var där så var det obligatoriskt med en ”fright night”. I Irland är Halloween stort och det sparades inte på krutet! Ca. tio människor utifrån hade kallats in som förstärkning inför kvällen, med mycket fina kostymer kläddes de ut till levande spöken och monster och placerades ut i skogen. Deltagarna delades in i små grupper och skulle gå en vandring i den mörka skogen och klara av olika utmaningar. Jag själv blev utklädd till en häxa och var tillsammans med en 60-årig ”frankenstein gubbe” från trakten ute på en åker för att skrämma ungdomarna, och det kan jag ju lugnt säga att var en ny erfarenhet! Tror vi vuxna hade minst lika roligt som ungdomarna den kvällen.

På fredagsmorgonen packade vi ihop våra saker och flyttade från bergen  ner till Dublin. På fredagen fick vi testa på irländska  idrottsgrenar som gaelic football och hurling. Ett besök i simhallen satt fint efter en eftermiddag på idrottsplanen. Projektet som vi hade jobbat med under veckan resulterade alltså i en flash mob som vi filmade bl.a. på Trinity college område och på den stora gågatan i centrum.  Med flashmoben  ville vi alltså visa att vi är emot all typ av rasism och att vi vill jobba för att få en bättre värld med fred och tolerans mellan människorna.

När vi hade kommit så långt i vår resa som till sista kvällen var det många och stora känslor i svallning. Ungdomarna hade kommit varandra nära och blivit goda vänner efter en så intensiv vecka tillsammans, och givetvis kändes det jobbigt för dem att ta avsked.  Under veckan som hade gått hade alla mötts av utmaningar, var och en hade olika saker som de hade fått jobba mera med. Men det som gällde för var och en, är att alla fick vara stolta över sin insats under veckan. Jag var mycket stolt som ledare över våra fina ungdomar, det var helt fantastiskt att se hur de var och en hade växt som människa under veckan.

När jag tänker tillbaka på hur resan gick är jag mest fylld av tacksamhet. Tacksam över hur bra allt gick praktiskt, tacksam över hur fina ungdomar vi hade med oss, tacksam över erfarenheten ungdomarna fick genom att delta i detta ungdomsutbyte men även helt själviskt tacksam för min egen skull, att jag som människa fick vara med om detta! Att se ungdomar från olika kulturer och bakgrunder mötas och förenas som de gör under en intensiv vecka tillsammans är fantastiskt och något jag är mycket glad över att ha fått vara med om!
Kirjoittaja Marita Mattila toimii kouluttajana ja tukihenkilönä EVS-ryhmille Villa Elbassa

OUR COMMON PATH

”Meidän yhteinen polkumme”

Uusi komea portti johdattaa esteettömälle luontopolulle metsään Villa Elban parkkipaikan kulmalta!  Villa Elbassa on parhaillaan menossa viimeistä viikkoa yhteistyöprojekti eurooppalaisten sekä suomalaisten nuorten kanssa, jossa tavoitteena on pitkospuiden rakentaminen ja ulkoilmapäivien järjestäminen erityisryhmille.