Turvallisuus ennen kaikkea

11.10.2016

Villa Elbassa turvallisuusasioita pidetään erittäin tärkeänä ja sen vuoksi Villa Elbassa on kevään ja syksyn aikana paneuduttu turvallisuuteen liittyviin asioihin. Keväällä 2016 aloitimme yhteistyön Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Turvallisuusalan opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat ovat saaneet käytännön tasolla harjoitella oppimaansa ja opettajan johdolla he järjestävät tulevan syksyn aikana henkilökunnalle erilaisia turvallisuuteen liittyviä oppimistilanteita.

varauloskaynti.jpg

Pelastussuunnitelman päivittäminen on aikaa vievää, mutta olemme sitä mieltä, että turvallisuuteen kannattaa satsata. Villa Elban pelastussuunnitelman on päivittänyt Villa Elban henkilökuntaan kuuluva Päivi Myllykangas, joka itsekin on työskennellyt turvallisuusalalla yli 20 vuotta. Konsultointiapua asiaan on antanut opettaja Risto Karhu. Yhteistyö opettajan kanssa on ollut toimivaa ja toivomme yhteistyömme edelleen jatkuvan.
Pelastussuunnitelma tulee saattaa tiedoksi koko henkilöstölle. Suunnitelma toimii kohteen henkilöstön työkaluna onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä sekä antaa toimintaohjeet onnettomuuden sattuessa.
Pelastussuunnitelma tulee käydä läpi säännöllisesti ja hyödyntää sitä esimerkiksi uuden henkilön perehdyttämisessä turvallisuusasioihin.
Pelastussuunnitelman keskeisin tavoite on vaara- ja onnettomuustilanteiden ehkäiseminen jo ennakolta. Pelastussuunnitelmassa tunnistetaan kohteen ongelma- ja vaaranpaikat sekä annetaan ohjeita niistä toimenpiteistä, joilla vaaratilanteita voidaan pyrkiä välttämään kokonaan. Suunnitelmassa kerrotaan myös ensitoimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä vaara- tai onnettomuustilanteen sattuessa.