Nuottavalmennuksen tuki muille ryhmille poistuu

4.9.2015

Suomen Nuorisokeskukset tiedote 1.9.2015

Suomen nuorisokeskusten sosiaalisen vahvistamisen Nuotta-valmennus on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema palvelu etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan nuorten ryhmille.

Nuorisokeskusten Nuotta-koordinaattoreiden harkinnalla myös muut erityistä tukea tarvitsevien nuorten ryhmät voivat osallistua Nuotta-valmennukseen. Tällöin valmennuksesta peritään omarahoitusosuus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 31.8. tiedottanut Suomen nuorisokeskuksille, että 1.9. alkaen keskukset voivat korvata ainoastaan ensisijaisen kohderyhmän eli etsivän nuorisotyön ja työpajojen kautta tulleiden nuorten ryhmien osallistumista Nuotta-valmennukseen.

Valtion tuen poistuessa intensiivivalmennuksen omarahoitusosuus muille kuin pääkohderyhmälle on 1.9.2015 alkaen 80 euroa/hlö/vrk. Myös yksittäiset päivävalmennukset, joiden tarkoitus on tutustuttaa nuori keskukseen ja madaltaa kynnystä osallistua Nuotan intensiivivalmennukseen, ovat mahdollisia. Päivävalmennuksen hinta muille ryhmille on 1.9. alkaen 40 euroa/hlö/vrk.

Tuen poistuminen muilta ryhmiltä koskee 1.9. alkaen tehtyjä varauksia. Uusi hinta ei koske ryhmiä, jotka ovat tehneet varauksen 31.8. mennessä.

Nuotta on edelleen maksuton etsivälle nuorisotyölle ja työpajoille

Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta voivat edelleen osallistua Nuotta-valmennukseen maksutta, jolloin heidän maksettavakseen jää ainoastaan matkakulut.

Muilla ryhmillä on edelleen mahdollisuus päästä suosittuun nuorten arjenhallintaa, sosiaalisia taitoja ja terveitä elämäntapoja vahvistavaan Nuotta-valmennukseen.

Nuotta-valmennuksen voi varata keskusten Nuotta-koordinaattoreilta. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta
www.snk.fi/nuotta.

                                                                                                                                 
Nuotta-valmennusta järjestetään yhdeksässä valtakunnallisessa nuorisokeskuksessa luonnonläheisissä ja laadukkaissa puitteissa. Valmennuksessa nuorten sosiaalista vahvistumista tuetaan toiminnallisia ja
elämyksellisiä menetelmiä hyödyntäen turvallisesti nuorisotyön ammattilaisen ohjauksessa.


Lisätietoa
Marja Moisala, projektikoordinaattori
Suomen nuorisokeskusyhdistys ry
marja.moisala@snk.fi, 040 181 0793