Uusi projektityöntekijä

28.6.2017

UUSI PROJEKTITYÖNTEKIJÄ ALOITTAA MOBIILI NUORISOTIEDOTUS -HANKKEESSA

Sanna Kauppi aloittaa Mobiili nuorisotiedostus -hankkeessa projektityöntekijä Sarianne Lokasaaren äitiysvapaan sijaisena. Kauppi siirtyy hanketyöhön opetustehtävistä ja hänellä on kokemusta myös hanketyöstä ja markkinoinnista.

Mobiili nuorisotiedotus -hankkeen toisena toimintavuonna keskitytään hankkeen verkkosivuston nuortenelämä.fi/kenuti kehittämisseen ja markkinointiin. Myös nuorten vertaistiedottajien ryhmän toiminnan kehittäminen ja kouluttaminen, sekä nuorisotilaohjaajien koulutus kuuluu keskeisenä osana hankkeen toisen toimintavuoden tehtäviin.

Jos sinulla on ideoita liittyen Keski-Pohjanmaan alueen nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiseen olethan yhteydessä Sannaan 1.8. alkaen: sanna.kauppi@kokkola.fi, p.044 5325161